Akadeemilise kultuuri kandjana edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Emeriitprofessorid

 

Nimi

Eriala

Teaduskond/

instituut

Sünniaeg

Emeriteerumise

aeg

† Endel Laas

biol-knd

ME

29.08.1915
(† 01.11.2009)

 

01.09.1992

† Jüri Kuum

pm-dr

MI

16.05.1922
(† 01.07.2009)

 

01.09.1992

 

Arnold Rüütel

 

pm-dr

LK

10.05.1928

01.09.1993

 

Aleksander Astaskin

 

maj-dr

MI

20.06.1928
(
† 27.04.2014) 

01.09.1993

 

Kaljo Reidla

 

vet-dr

LA

28.06.1928

01.09.1993

 

† Karl Annuk

 

pm-dr

AG

23.11.1930
(
† 11.03.2015)

01.09.1993

† Endel Kitse

biol-dr

AG

12.06.1928

(†10.03.2007)

 

01.09.1993

 

Aleksander Maastik

 

tehn-dr

MI

03.03.1929

01.04.1994

 

Jaan Lepa

 

tehn-knd

TE

14.04.1926

01.07.1994

† Vambola Veinla

teh-dr

TE

24.11.1926

(† 24.10.2009)

 

01.09.1994

 

Heinrich Vipper

 

pm-knd

AG

20.12.1928

(† 19.05.2013)

01.09.1994

 

Artur Nilson

 

biol-knd

ME

19.09.1931

01.09.1994

† Helmut Raig

pm-dr

AG

19.04.1922

(† 03.12.2002)

 

01.04.1994

† Elmar-Ants Valdmann

biol-dr

LK

29.06.1928

(† 29.08.2005)

 

01.07.1994

† Heino Möller

teh-knd

TE

10.10.1929

(† 30.09.2005)

 

01.09.1994

† Ants Ilus

pm-dr

LK

16.05.1926

(†15.11.2008)

 

01.09.1994

† Uno Valk

biol-dr

ME

21.06.1922

(†21.03.2007)

 

01.09.1994

 

Nikolai Koslov

 

vet-dr

LA

06.04.1928

01.09.1995

 

Kaarel Kadarik

 

biol-knd

LA

15.03.1930

01.09.1995

 

† Ivar Etverk

 

pm-dr

ME

27.01.1932
(
 29.03.2016)

01.09.1995

 

Hans Küüts

 

pm-knd

AG

20.12.1932

01.09.1995

† Hanno Kübar

vet-dr

LA

10.03.1930

(† 08.10.2006)

 

01.09.1995

† Karl Peterson

vet-dr

VL

14.01.1927

(† 25.03.2008)

 

01.09.1995

 

Ants Nilson

 

keem-knd

LK

16.06.1931

 

01.09.1996

 

† Aimu Reintam

 

teh-knd

TE

06.03.1931
(
† 16.01.2014)

01.09.1996

 

Koit Alekand

 

teh-knd

MI

29.08.1929

01.09.1996

 

Ilmar Müürsepp

 

vet-dr

LA

09.08.1931

01.09.1996

† Herbert Metsa

maj-dr

MS

02.01.1931

(†27.05.2008)

 

01.09.1996

 

Harald Tikk

 

pm-dr

LK

15.02.1931

01.09.1997

 

Loit Reintam

 

biol-dr

AG

12.11.1929

(†17.01.2010)

01.09.1997

 

Jakub Kõo

 

teh-dr

MI

18.04.1931

01.09.1998

 

Viktor Jullinen

 

maj-knd

MS

07.08.1935

01.09.1999

 

Enn Jaama

 

pm-knd

AG

25.06.1934

01.09.1999

 

Paul Kuldkepp

 

pm-knd

AG

10.08.1934

01.09.1999

 

Ants Nummert

 

vet-dr

LA

09.10.1934

01.09.1999

 

Ülo Tamm

 

biol-dr

ME

24.03.1935

01.09.2001

† Väino Tamm

teh-knd

MI

02.05.1940

(† 02.03.2006)

 

01.09.2001

 

Boris Reppo

 

teh-dr

TE

28.02.1937

01.09.2002

 

Jüri Randjärv

 

teh-knd

MI

08.08.1937

01.09.2002

 

Toomas Frey

 

biol-dr

ME

13.12.1937

01.09.2003

 

Jaan Praks

 

vet-dr

LA

10.02.1938

01.09.2003

 

Tõnu Keskküla

 

teh-dr

MI

29.12.1938

(† 01.06.2011)

01.09.2003

 

Olev Saveli

 

pm-dr

LK

26.11.1938

01.09.2004

 

Matti Liiske

 

teh-dr

TE

28.11.1939

01.09.2005

Raimo Kõlli

 

biol-dr

 

PK

 

24.02.1940

01.09.2005

 

Toivo Suuroja

 

vet-dr

 

VL

 

20.09.1940

01.09.2005

 

Hugo Roostalu

 

pm-knd

 

PK

 

27.12.1941

1.09.2007

 

Rein Viiralt

 

pm-knd

 

PK

 

29.01.1942

01.02.2008

 

Meili Rei

 

teh-dr

 

VL

 

22.07.1943

24.04.2008

Juhan Jõudu

 pm-knd

 PK

 05.03.1943

 

 01.09.2010

 

Anne Luik

biol-dr

PK

03.03.1949

 

01.09.2010

 

 

Olav Kärt

 

pm-dr

VL

04.01.1948

01.09.2011

Toivo Järvis 

vet-dr VL 28.12.1944

28.11.2013

 

Kuno Jürjenson        

 

teh-dr

 

TI

 

20.12.1941

 

01.09.2015