Akadeemilise kultuuri kandjana edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

maaylikooli stipendiumid

SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond on 2006. aastal ellu kutsutud sihtasutus, eesmärkidega:

  • rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja jagamise kaudu toetada Eesti Maaülikooli arengut, vahendades ülikoolile mõeldud sihtotstarbelisi toetusi ning finantseerides ülikooli poolt läbi viidud projekte;
  • välja anda nii juriidilistele kui füüsilistele isikutele avaliku konkursi korras preemiaid ja stipendiume ning finantseerida uurimis- ja arendusprojekte kultuuri, teaduse ja hariduse valdkondades;
  • toetada ettevõtjate ja ülikooli koostööd.

Sihtasutuse põhikiri on kättesaadav siit.

Kontaktid:

Aadress: Kreutzwaldi 1a (ruum 223), 51014 Tartu

Juriidiline aadress: Kreutzwaldi 64, 51014 Tartu

Juhatuse liige: Kairit Prits

Telefon: + 3727313044

E-post: tootsifondemu.ee

Registrikood: 90007980

Arveldusarve: EE321010220063859013 (SEB), EE637700771000812666 (LHV)