Mitte see, mida sa mõnikord teed, vaid see, mida sa päevast päeva teed, on määrav. (J.Craig)

Valitsus

EMÜ valitsuse koosseis

 

Valitsuse esimees:  
Mait Klaassen rektor
Liikmed:  
Ülle Jaakma teadusprorektor
Paavo Kaimre õppeprorektor
Kaire Klaus pearaamatupidaja-rahandusosakonna juhataja
Kalju Koha haldusdirektor
Aret Vooremäe põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor
Andres Aland veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor
Toomas Timmusk metsandus- ja maaehitusinstituudi direktori kt
Margus Arak tehnikainstituudi direktor
Ants-Hannes Viira majandus- ja sotsiaalinstituudi direktori kt
Mareli Ots üliõpilasesinduse esimees
sekretär:  
Lea Michelson akadeemiline sekretär (sõnaõigusega)