Edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Nõukogu

1. Rektoraat

1.1. Mait Klaassen - rektor, knd (vet-med)
1.2. Ülle Jaakma - teadusprorektor, knd (pm)
1.3. Paavo Kaimre - õppeprorektor, dr (pm)
1.4. Lea Michelson - akadeemiline sekretär, MA (ped)

2. Akadeemiliste struktuuriüksuste esindajad

 

2.1. Metsandus- ja maaehitusinstituut

2.1.1. Toomas Timmusk - metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor, mag (tehn)
volituste periood 01.01.2015-31.12.2016
2.1.2. Kalev Jõgiste - professor, PhD (metsateadus)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017
2.1.3. Peeter Muiste - professor, knd (tehn)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017
2.1.4. Toomas Tamm - dotsent, DSc (tehn)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017

2.2. Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

2.2.1. Ülo Niinemets - professor, PhD (ökofüsioloogia)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017
2.2.2. Aret Vooremäe - põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor, mag (pm)
volituste periood 24.04.2014-23.04.2016
2.2.3. Kalev Sepp - professor, PhD (maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017
2.2.4. Endla Reintam - dotsent, PhD (mullateadus)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017

2.3. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

2.3.1. Andres Aland - veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor, PhD
(loomaarstiteadus)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017
2.3.2. Riho Gross - professor, knd (pm)
volituste periood 01.01.2015-31.12.2016
2.3.3. Einar Orgmets - õppedirektor, dr (pm)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017
2.3.4. Toomas Tiirats - veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor, mag (vet-med)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017

2.4. Majandus- ja sotsiaalinstituut

2.4.1. Ants-Hannes Viira - majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor, teadur, dr (maj)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017;
2.4.2. Rando Värnik - professor, dr (maj)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017

2.5. Tehnikainstituut

2.5.1. Andres Annuk - professor, knd (tehn)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017
2.5.2. Jüri Olt - professor, dr (tehn)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017.

2.6. Keelekeskus

2.6.1. Ülle Sihver - keelekeskuse juhataja, mag (kirjalik tõlge)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017

2.7. Tehnikakolledž

2.7.1. Margus Arak - tehnikakolledži direktori kt, mag (keskkonnafüüsika)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017


3. Üliõpilaskonna esindajad

3.1. Kaur-Mikk Pehme - tehnikateadus, doktorant
volituste periood 01.09.2015-31.08.2016;
3.2. Mareli Ots - veterinaarmeditsiin
volituste periood 01.09.2015-31.08.2016;
3.3. Velis Malts - biotehnilised süsteemid, bakalaureuseõpe
volituste periood 01.09.2015-31.08.2016;
3.4. Liis Uusaed - veterinaarmeditsiin
volituste periood 01.09.2015-31.08.2016;
3.5. Kristi Parro - metsandus, doktorant
volituste periood 09.02.2016-31.08.2016;
3.6. Diana Salf - põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, bakalaureuseõpe
volituste periood 01.09.2015-31.08.2016.


4. Rektori määratud

4.1. Mati Polli - Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, juhatuse liige, RMK nõukogu esimees; 
4.2. Toomas Noorem - Tartu Teaduspark, juhatuse liige, tegevdirektor.