Me ei õpi mitte selleks, et oma tarkust näidata, vaid selleks, et seda kasutada.

ENESEHINDAMISE LÄBIVIIMISE AJAKAVA 2009-2010

 

21. september 2009

Kõrgkoolide osalemise sooviavalduse esitamise tähtaeg

25. september 2009   

Juhtrühma nõupidamine: kõrgkoolide valik

14.-15. oktoober 2009

Osalevate kõrgkoolide  I koolitus – 1. päev kvaliteedikindlustamise süsteem; 2. päev – enesehindamine

Oktoober 2009 - jaanuar 2010

Ekspertide konsultatsioonid koolides

7. detsember - 30.jaanuar 2010

Assessorite konkursi väljakuulutamine

15. detsember 2009

Osalevate kõrgkoolide II koolitus (enesehindamisraporti koostamine)

02.veebruar 2010

Kõrgkoolide enesehindamisraportite esitamise tähtaeg

02.veebruar 2010

 

Juhtrühma nõupidamine: assessormeeskondade koostamine

16.-17. veebruar 2010

Assessorite I koolitus

10.-12.märts 2010

Assessorite II ja III koolitus ja töökoosolekud ühendada, (meeskonnakoolitus, kohtumine kõrgkoolide esindajatega; ettevalmistus organisatsioonikülastuseks)

29.märts – 09.aprill 2010

Organisatsioonikülastused

01.aprill – 20.aprill2010

Konsensuskoosolekud ja raporti valmimine (sh eksperdi hinnang)

23. aprill 2010

Tagasisideraportid kõrgkoolidele

20. mai 2010

Osalevate kõrgkoolide III koolitus (töö tagasisideraportiga)

Mai -juuni 2010         

Juhtassessorite ja tugiisikute järelvisiidid koolidesse

Juuni 2010

Tagasiside kogumine kõrgkoolidelt ja assessoritelt

Juuni 2010     

Juhtrühma otsus

Juuni või september 2010

Konkursi lõpetamine, osalejate tunnustamine

Juuni või september 2010

Assessorite tagasisidekoosolek koos töörühmaga