Oleme kõrgelt hinnatud õppeasutus ja teaduskeskus loodusvarade säästliku kasutamise ja maamajanduse valdkonnas.

Vilistlaskogu

Enam kui kuuekümne aasta jooksul on EPA / EMÜ lõpetanud üle 25 000 üliõpilase.

Eesti Maaülikooli vilistlaskogu ametlik asutamine leidis aset 21. septembril 2001.

Vilistlaskogu eesmärgiks on:

  • EMÜ/EPA vilistlaste ühendamine ning vilistlastevaheliste kontaktide tihendamine
  • Vastastikuse koostöö arendamine EMÜga kõrghariduse, täiendkoolituse ja teadusuuringute vallas
  • Osalemine loodusressursse ja maamajandust puudutavate õppe-ja teadustöö strateegiate kujundamisel
  • EMÜ tegevuse nõustamine
  • EMÜ tegevust ja arenguid puudutava info vahendamine vilistlaskonnale ja laiemale üldsusele

 

Vilistlaskogu liikmeks astumiseks tuleb vilistlasel esitada juhatusele avaldus.

EMÜ Vilistlaskogu aastamaks on 7 eurot (pensionäridele 2 eurot) ning seda saab tasuda EMÜ vilistlaskogu pangaarvele nr EE931010220021139018 (SEB).

 

 

Vilistlaskoguga liitumise avaldus

Vilistlaskogu liikmete nimekiri  seisuga veebruar 2015

 

Eesti Maaülikooli Vilistlaskogu juhatus

(valitud üldkoosolekul 12.02.2015)

 
Külli Annamaa kylli.annamaaetki.ee
Anu Hellenurme anuanuait.ee
Gerlin Järvela gerlin.jarvelagmail.com
Külli Kell  kyllikellgmail.com
Mait Klaassen mait.klaassenemu.ee
Jaanus Männik jaanusmannikhotmail.com
Argo Normak normak.argogmail.com
Maire Nurmet maire.nurmetemu.ee
Jaan Õunapuu jaanounapuuyahoo.com

Revisjonikomisjon

 
Mare Rebane mare.rebaneemu.ee
Nelly Oinus nellyotepaa.ee
Rando Värnik rando.varnikemu.ee