Oleme kõrgelt hinnatud õppeasutus ja teaduskeskus loodusvarade säästliku kasutamise ja maamajanduse valdkonnas.

Pressiteated

Maaülikool andis õpilaste teadustööde konkursil välja eripreemia

12:00 01.05.2016

Eesti Maaülikool andis õpilatse teadustööde konkursil eripreemia töö „Tuuleenergia ja päikeseenergia tasuvusest eramajapidamises elektrienergia tootmiseks“ eest. Töö autor oli Raul Palk Rakvere gümnaasiumist ning tema juhendajaks sama kooli geograafiaõpetaja Eve Raja. Nimetatud teema on maaülikooli teadus- ja uurimissuundi arvestades tähendusrikas, sest rohelise ülikooli põhimõtete järgijana peame oluliseks taastuvenergiateemalisi teadustöid. 

Eesti Maaülikooli zooloogia osakonna teaduri Kalev Rattiste juhendatav, Art Villem Adojaan (Tartu Tamme koolist) pälvis põhikooliastmes esimese preemia töö „Kalakajaka noka ja jalgade värvuse ning linnu seisundi seostest“ eest.