Me ei õpi mitte selleks, et oma tarkust näidata, vaid selleks, et seda kasutada.

Pressiteated

Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktoriks valiti Ants-Hannes Viira

14:25 11.06.2015

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi nõukogu valis instituudi direktoriks Ants-Hannes Viira. Eesti Maaülikooli rektor kinnitas täna valimistulemused, mille alusel algab Viira ametiaeg instituudi direktorina 1. septembril 2015. a ning kestab viis aastat.

Viira asus Eesti Maaülikooli teadurina tööle 2007. aastal ning 2014. aastal kaitses samas ka doktoritöö. Doktorantuuri ajal on ta osalenud mitmetes teadusuuringutes, olles vastutav oluliste lõikude täitmise eest. Tal on olnud märgatav roll uurimistulemuste tutvustamisel Eesti põllumajandussektorile.

Ants-Hannes Viira juhendamisel on aastatel 2008-2014 kaitstud 20 bakalaureuse- ja magistritööd. Pidades rahvusvahelise kogemuse saamist ja arendamist üheks prioriteetsemaks valdkonnaks, on tema eestvedamisel toimunud mitmeid rahvusvahelisi kursuseid. Tal on head sidemed Skandinaavia ja Balti riikide põllumajandusökonoomika valdkonna teadlastega, mida ta on viimasel ajal jõudsalt edasi arendanud.

Ants-Hannes Viira on majandus- ja sotsiaalinstituudi direktori kohusetäitja käesoleva aasta jaanuarist. Varasemalt on ta töötanud Eesti Maaülikoolis teadurina, PRIA-s peaspetsialisti, büroo juhataja ja osakonna juhataja asetäitjana.