Mitte see, mida sa mõnikord teed, vaid see, mida sa päevast päeva teed, on määrav. (J.Craig)

Maastikupuslet harutamas

ETV eetris laupäeval, 1.mail kell 12.45 ja kordusena kolmapäeval, 5.mail kell 23.45.

Kõrgelt ülalt vaadates paistab maastik nagu puslemäng – eri värvi, kuju ja suurust killud on nagu kirev muster ja nagu puslemängus ikka, püsib tervik koos üksnes siis, kui selle kõik osad on õiges paigas.
Maastikuteadlaste ülesanne ongi jõuda selgusele maastikupusle tükikeste vastastikuses mõjus ja tähenduses tervikule ning sellest järgmine samm on reeglistiku kokkupanek: mida võib ja mida ei tohi teha, et maastikupusle jätkuvasti koos püsiks ning et me end sellel ka tulevikus hästi tunneksime. Mõne aja eest sai valmis unikaalne Eesti vääriselupaikade inventuur. Väärielupaigad on nagu lukukivid, mille säilitamine tagab elamisväärse elukeskkonna ja Eesti kauni looduse säilimise.
 

Saates tutvustavad teadlased maastiku-uuringuid satelliidifotode abil, vääriselupaikade kaardistamist maastikul, tuuakse näiteid inimtegevuse tahtlikust ja tahtmatust maastikku kujundavast tegevusest ja selle tähendusest elukeskkonnale: põllumajandusmaastike hekistamine, energiavõsad ja biopuhastid, karuputk.
 

Esinejad: teadlased Kalev Sepp, Mart Külvik, Urmas Peterson, Katrin Heinsoo, Bert Holm; talunikud Vambola Maidla ja Andres Kalamees