Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb.

Lehma täiustamas

ETV eetris laupäeval, 10.aprillil kell 12.45 ja kordusena kolmapäeval, 14.aprillil kell 23.45.


Geeniteadlase ja transgeensete hiirte loojana tuntud professor Alar Karise Põllumajandusülikooli rektoriks saamine tekitas naljahammaste hulgas elevust: kas nüüd hakkavad hiired piima andma või meisterdatakse põlluülikoolis valmis hoopis transgeenne lehm? Hiirte asjus ilmselt suuri muudatusi oodata pole, sest imetajatena on nad piima andnud kogu aeg. Muudetud geenidega lehma loomine pole aga sugugi üksnes ulmejutt.

Saates uuritakse, missuguseid muutusi lehma luustiku arengus ja tervises on kaasa toonud üksnes suuremat piimahulka taotlev aretustegevus ning kuidas kaasaegseid teadmisi ja tehnoloogiad kasutades on võimalik ebakõlasid vältida. Sigimisbioloogid tutvustavad viise, kuidas tagatakse, et sündivad vasikad on soovitud sugu ja parimate omadustega loomade järglased.

Saate seob tervikuks Alar Karise jutustus sellest, kuidas on Põllumajandusülikooli ja Tartu Ülikooli teadlaste aastkümnete pikkune teadustöö teinud võimalikuks mõelda tänapäeval juba nii suurejoonelise ja ambitsioonika projekti peale, nagu on transgeenne lehm. Karis võrdleb hiirte ja lehma geenidega manipuleerimist ning teeb põgusalt juttu ka oma teadusaavutustest ja võimalusest jätkate teadustööd rektoriameti kõrvalt.  
 

Esinejad: teadlased Alar Karis, Ülle Jaakma, Andres Valdman, Mihkel Jalakas, loomakasvataja Ilmar Kallas