Ajaleht Maaülikool

Eesti Maaülikooli ajakiri ilmub kord kvartalis.

Tiraaž 1400.

Trükk AS Ecoprint

 

Vastutav väljaandja: Kairit Prits, 731 3044

Toimetaja: Madle Timm, madletigmail.com

 

Postiaadress:

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014