Mitte see, mida sa mõnikord teed, vaid see, mida sa päevast päeva teed, on määrav. (J.Craig)

Ajaleht Maaülikool

Eesti Maaülikooli ajakiri ilmub kord kvartalis.

Tiraaž 1400.

Trükk AS Ecoprint

 

Vastutav väljaandja: Kairit Prits, 731 3044

Toimetaja: Madle Timm, madletigmail.com

 

Postiaadress:

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014