Mitte see, mida sa mõnikord teed, vaid see, mida sa päevast päeva teed, on määrav. (J.Craig)

Kuues ja viimane seminar

Viimane seminar

Sarja viimases seminaris 22. märtsil kõneles Kati Orru eestlaste keskkonnateadlikkusest, selle ajaloost ning hetkeseisust. Ettekandele järgnes arutelu.

Kati Orru on Maaülikooli teadur ja annab samas keskkonnasotsioloogia loenguid. Selle aasta mais kaitseb ta Londoni Ülikooli juures (King's College) doktoritööd keskkonnast tulenevate terviseriskide haldamisest Ida-Euroopa maades.

Sarja viimasel seminaril püüdis ta sotsioloogi pilgu läbi selgitada paradoksi: miks on meie praktilised käitumisvalikud tihtipeale keskkonnavaenulikud hoolimata sotsioloogilistes uuringutes kinnitust leidnud kõrgest keskkonnasõbralikkuse tasemest?

 

Lisaks andis seminaride koordinaator Kadri Kalle ülevaate kogu seminarisarjast (ettekannet saab näha siit). Sarja lõpetuseks toimusid väiksed grupiarutelud mida igaüks meist ning ülikoolid saaksid jätkusuutlikuma arengu jaoks teha.