Akadeemilise kultuuri kandjana edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Viies seminar

"Tehnoloogia seos arenguga"

8. märts 2011

Sarja viiendas ja eelviimases seminaris "Tehnoloogia seos arenguga" rääkisid tehnoloogia erinevatest võimalustest ning aspektidest jäätmete ja toidu näitel EMÜ dotsent Mait Kriipsalu ja Mahekeskuse juhataja Sirli Pehme.

Pisut infot esinejate ja ettekannete kohta:

Sirli Pehme on hariduselt loodusteaduse magister, kes tegeleb mahetoidu ja toidutootmise keskkonnamõjude uurimisega.

Ettekandes tuli juttu toidutootmise jätkusuutlikkuse hindamise võimalustest läbi toote elutsükli.

Sirli ettekannet näeb siit.

 

 

 

Mait Kriipsalu on Eesti Maaülikooli veemajanduse dotsent ning tegeleb jäätmekäitluse, veekaitse ja reoveekäitluse teemadega.

Ettekandes olid teemaks jäätmed. Me oleme harjunud jäätmeid põlgama ja alavääristama, ehkki nad sisaldavad ju ometi samu materjale ja aineid, mida me uuest peast hindame. Meile on jäänud ekslik mulje, et mistahes tooraine varud on igavesed ja taaskasutamine on midagi sellist, mis on üksikute vildakas hobi. Õnneks on olukord muutumas. Ettekandes arutleti selle üle, miks see nii läheb ning mis sorti jäätmeid ümber töötada tasuks. 

Maidu ettekannet näeb siit.

 

Pärast ettekandeid modereeris arutelu EMÜ energiaklassi projektijuht Priit Pikk.