Oleme kõrgelt hinnatud õppeasutus ja teaduskeskus loodusvarade säästliku kasutamise ja maamajanduse valdkonnas.

Neljas seminar

"Kultuuri seos arenguga"

22. veebruar 2011

Kultuuri mõjust meie maailmavaatele keele ja meedia kaudu kõnelesid Eesti Keele Instituudi direktor Urmas Sutrop ja TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi doktorant Maie Kiisel.

Pärast ettekandeid modereeris arutelu ajakirja Tarkade Klubi peatoimetaja Arko Olesk.

Pisut infot esinejate ja ettekannete kohta:

Urmas Sutrop on Eesti Keele Insituudi direktor. Ta on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli bioloogina ning Konstanzi ülikooli lingvisti ja filoloogina. Urmas tegeleb eestlaste, liivlaste ja ka laplaste ajaloo, religiooni ning maailmapildiga ning uurib  eesti ja meie sugulasrahvaste jumalate ikonograafiat (kujutamist). Praegu on ta süüvinud kartograafia ajalukku.

Ettekandes tuli juttu kuidas ja kas keelel ning selle muutumisel on üldse seost kultuuritaju, elukorralduse, säästva arengu ja maailmavaatega.

 

 

Maie Kiisel on Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi doktorant ja assistent, kelle uurimisvaldkond on keskkond ja kommunikatsioon. Ta vaatleb keskkonna teadvustamise erinevaid vorme ühiskonna institutsioonide ja nendevaheliste suhete tasandeil: osalus keskkonnaküsimustes, keskkonnaotsused, sotsiaalsed liikumised jne.
 
Ettekandes anti ülevaade sellest, kuidas meedia keskkonnaküsimusi kajastab ja kuidas see ajas muutunud. Selle kohta, kuidas meedia tegevus on seotud keskkonnapoliitiliste otsuste ja avalikkuse tähelepanuga, pole olemas õigeid vastuseid. Küll aga on võimalik arutleda erinevate hüpoteeside üle meedia rollist keskkonnateadvuse kujundamisel.
 
Maie ettekannet saab näha siit.
 
Seminari muljeid saab lugeda rohelise ülikooli blogist siit.