Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb.

Kolmas seminar

"Majanduse seos arenguga"

8. veebruar 2011

Säästva arengu valguses muutuvast majandusest, selle võimalustest ning tagajärgedest kõnelesid TÜ teadur Tõnu Roolaht ning sotsiaalne ettevõtja Riinu Lepa.

Ettekannetele järgnenud arutelu modereeris EMÜ rohelise ülikooli spetsialist Kadri Kalle.

Pisut infot esinejate ja ettekannete kohta:

Tõnu Roolaht on Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse dotsent ja vanemteadur. Tema teadustöö on seotud innovatsioonipoliitikaga, jätkusuutliku ettevõtlusega ning välisomanduses ettevõtete rolliga. Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas õpetab ta rahvusvahelist ettevõttemajandust, innovatsiooni juhtimist, operatsioonide ja protsesside juhtimist ning tarneahela juhtimist.

Ettekandes tuli juttu säästva ehk jätkusuutliku arengu ning vastavasuunalise ettevõtluse kontseptsioonide ületähtsustamise ohtudest ning võimalikest negatiivsetest kõrval- ja/või järelmõjudest, millega kiputakse liiga vähe arvestama.

Tõnu tehtud ettekannet saab näha siit.

 

Riinu Lepa on juhtimisteaduste doktorant EBSis ning uurib võimalusi kujundada majandussüsteem, mis on õiglane nii praeguste kui ka tulevaste generatsioonide suhtes, samas on jätkuvalt harmoonias keskkonnaga ja ühiskonnaga. Lisaks tegeleb Riinu ka sotsiaalse ettevõtlusega.

Ettekandes tuli juttu jätkusuutlikuma majanduse kujundamise eeldustest, sotsiaalse ettevõtluse põhiolemusest ja rollist erinevates majandusmudelites. Toodi näiteid alternatiivsete majandusmudelite poolt välja pakutud olulisematest muutustest võrreldes praeguse majandussüsteemiga.

Riinu tehtud ettekannet saab näha siit.

 

Seminari väikes kokkuvõtet rohelise ülikooli blogist saab lugeda siit.