Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb.

Teine seminar

"Looduse seos arenguga"

14. detsember 2010

Inimese mõjust loodusele ja selle mõjust omakorda arengule kõnelesid Marek Sammul Eesti Maaülikoolist ja Jüri-Ott Salm Eestimaa Looduse Fondist.

Ettekannetele järgnevat arutelu modereeris Peep Mardiste, kes on olnud juba mitmeid aastaid keskkonnakaitsja ja kodanikuühiskonna aktivist.

Muljeid seminarist saab lugeda rohelise ülikooli blogist siit.

Pisut infot esinejatest ja ettekannetest:

Marek Sammul on Eesti Maaülikooli botaanika osakonna vanemteadur ja ökoloog. Tema teadustöö on koondunud taastusökoloogia ja taimede vegetatiivse uuenemise ümber. EMÜs õpetab ta looduskaitseteadust, taastusökoloogiat ja teaduslikku mõtlemist ning on ka looduskaitsebioloogia õpiku üks autoreid.

Ettekandes tuli juttu ökosüsteemidest, loodusest, selle seosest inimese ja majandusega. Mis on ökosüsteem? Kelle suhtes räägime jätkusuutlikust arengust?

 

 

Jüri-Ott Salm on ELFis töötanud alates 2000. aastast, hetkel juhatuse esimehe ametis. Igapäevases tegevuses puutub ta kokku väga laia spektri keskkonna küsimustega, nahkhiirte kaitsest põlevkivienergeetikani. Ühtlasi on ta TÜ geograafia osakonna doktorant, uurimisteemaks kasvuhoonegaaside vood soodest, sh inimtegevuse mõjudest tulenevad muutused.

Ettekandes räägiti soode näitel kuidas me ühte ökosüsteemi tüüpi oma tegevuste tarbeks kasutame ja ümber kujundame. Seejärel analüüs, missugused võivad olla selle lühi- ning pikaajalised tulud või siis kahjud soode ökosüsteemile, kuid ka Maa keskkonnale, sh inimesele.