Edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Esimene seminar

"Kellele on vaja säästvat arengut?"

7. detsember 2010

Esimesel seminaril kõnelesid säästva arengu olemusest, selle ühiskondlikust ja eetilisest taustast ning probleemidest professor Raivo Vilu TTÜ keemiainstituudist ja Külli Keerus TÜ eetikakeskusest.

Pärast ettekandeid modereeris arutelu Jüri Pilviste.

Seminari muljeid saab lugeda rohelise ülikooli blogist siit.

Pisut infot esinejatest ja ettekannetest:

Raivo Vilu on TTÜ biotehnoloogia professor ja Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogiate Arenduskeskuse suunajuht. Muuhulgas on pikka aega tegelenud säästva arengu küsimustega: uurinud põlevkivi kasutamisega seotud keskkonnaprobleeme, aga ka keskkonnaruumi ning teiste indikaatorite, samuti keskkonnamaksude kasutamise võimalusi globaalsete protsesside juhtimisel. 

Ettekandes tuli juttu säästva arengu ideest, mõõtmisest ja ka globaalse poliitika küsimusest. Säästva arengu teaduslike aluste vaidlusküsimuste lühianalüüs, erinevate ajahorisontide tähendus probleemide mõistmisel ja poliitiliste otsuste tegemisel. Temaatika tähendust vaadeldakse ka kosmilise elu vaatevinklist.

lli Keerus on TÜ filosoofia eriala doktorant ning uurib, mis põhjendusega kellelegi või millelegi moraalset staatust omistatakse. Nende võimalike asjade hulka kuuluvad teiste inimeste kõrval ka näiteks loomad, looduse üksikobjektid, aga ka terviksüsteemid nagu liigid või ökosüsteemid.

Ettekanne vaatles esmalt, millisena nähakse looduskeskkonna väärtust säästva arengu idees. Kas looduskeskkonda puudutavate otsuste tegemisel tuleb arvestada veel millegagi peale praeguste ja tulevaste inimpõlvede huvide? Mil määral arvestada toimimisel nende inimeste hoiakutega, kelle jaoks on loodus väärtuslik sõltumata sellest saadavast tulust?

Arutelu moderaator Jüri Pilviste on sotsioloogia magistrant, kes tegeleb muuhulgas noorteorganisatsioonide koolitamisega ning erinevate ürituste korraldamisega. Enda sõnul puudub tal teadlik kokkupuude säästva arenguga ning seminarilt soovis ta teada saada, mis kõigest sellest, mis meedias ringi liigub, õigupoolest siis säästlik on.