Akadeemilise kultuuri kandjana edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Säästlik transport

Säästliku transpordi soosimiseks oleme korraldanud mitmeid infopäevi kergliikluse teemadel, mida saab vaadata kõrval-menüüst. Kergliikluse parandamiseks käib ka pidev töö. Kõige esimese asjana on väikseks abimeheks allolev kaart EMÜ linnakus asuvate jalgrattaparklatega.