Me ei õpi mitte selleks, et oma tarkust näidata, vaid selleks, et seda kasutada.

Jäätmed

Kohvikustes saab pandipakendi panna kogumiskasti

Alates 2014. aasta maikuust on Eesti Maaülikooli peamaja ja tehnikamaja kohvikutes pandipakendite kogumiskastid, kuhu on võimalik visata plastpudeleid ja plekkpurke. Praegu tulevad kogumiskastid ainult kohvikute juurde, sest seal tekib pandipakendeid kõige rohkem. Pakendite kogumise, sorteerimise, hoiustamise ja ära saatmise eest vastutab kohvik. Kui pakendite kogumise süsteem hakkab töötama, siis tulevikus võiksid kogumiskastid tulla ka teistesse õppehoonetesse.

Pandipakendite kogumiskampaania algatas Suzanne Kulbach, kes õpib Loodusturismi esimesel kursusel.

Kõiki pandipakendeid taaskasutatakse juhul kui nad jõuavad Eesti Pandipakendisse. Toeta ka Sina keskkonda ning too oma pandipakendid kogumiskasti!

 

                                             
Pandipakendi kogumiskast tehnikamaja kohvikus                                 Pandipakendi kogumiskast peamaja kohvikus