Oleme kõrgelt hinnatud õppeasutus ja teaduskeskus loodusvarade säästliku kasutamise ja maamajanduse valdkonnas.

Rohelise ülikooli indikaatorid

Selleks, et mõõta kuivõrd lähedal või kaugel oleme rohelise ülikooli strateegias seotud eesmärkidest ja mida nende all täpsemalt mõtleme, sai rohelise ülikooli töörühmal 2013. aasta kevadel paika pandud rohelise ülikooli indikaatorid. Lähtuti põhimõttest, et mitte luua liiga palju mõõdikuid ning et oleks võimalik kasutada juba ülikooli praegu kogutavat infot.

Esimene rohelise ülikooli aruanne peaks valmima sügiseks 2013. Osade mõõdikute jaoks tuleb aga veel eeltööd teha ning infot koguma hakata, seega täielikum raport valmib ilmselt järgmisel aastal. Olenevalt kokkusaadud infost võivad tulevikus indikaatorid ka muutuda ja täieneda.

Praeguseks väljatöötatud rohelise ülikooli indikaatorid on järgmised:

 

1. Teadmuspõhise Eesti kujundaja

Oodatav tulemus: EMÜ on jätkusuutliku arengu valdkondade kompetentsikeskus.

1.1. Teadus- ja arendusprojektide hulk ja maht meie põhivaldkondades

1.2. EMÜ publikatsioonide osatähtsus meie põhiteadusvaldkondades

 

2. Kõrgelt hinnatud ülikoolihariduse andja

Oodatav tulemus: EMÜ üliõpilased saavad aru oma eriala seotusest jätkusuutliku arenguga ning oskavad lõimida vastavaid põhimõtteid oma töösse.

2.1. Üliõpilaste hinnang õppeainete jätkusuutlikku aine osale, valitud õppeained, vastajate suhtarv

2.2. Lõpetajate arv õppekavade kaupa

2.3. Rohelise ülikooli valdkondadega seotud lõputööde ja doktoritööde arv

2.4. Lõpetajate hinnang keskkonnateadlikkuse tõstmisele õppekavas

2.5. Üliõpilaste põhjalikum hinnang õppeainete keskkonnateadlikkuse osale

 

3. Kaasaegne, hästi toimiva taristuga kompaktne ülikoolilinnak

Oodatav tulemus: Tähtvere linnaku keskkonnasõbralikud halduspõhimõtted on kasutusel ja EMÜ ökoloogiline jalajälg vähenenud.

3.1. Auto- ja jalgrattaparklate täituvus/tühjus, suhtarv kohtade arvu ja inimeste arvu suhtarv

3.2. Olemasolevate auditooriumite /õppelaborite kasutamine päevas keskmiselt

3.3. Hoonete taandatud soojus-, ja elektrienergiatarve netopinna kohta Tähtvere linnakus

3.4. Keskkonnahoidlike hangete hulk kõigist hangetest

3.5. Jäätmete hulk, liikide kaupa + taaskasutamise viis

3.6. Sisekliima tingimuste vastavus normidele

 

4. Ühiskonna edendaja

Oodatav tulemus: EMÜ jätkusuutliku arengu alased teadmised ja kogemused on ühiskonnale kättesaadavad ning kasutusel, ühiskonnas on paranenud keskkonnateadlik käitumine.

4.1. Teadmuse levitamise projektide arv

4.2. Üliõpilaste poolt korraldatud keskkonnaga seotud sündmuste arv, osalus

4.3. Ülikooli üksuste korraldatud avalikud suuremad sündmused, osalus

4.4. Avatud ülikooli kursused rohelise ülikooli valdkondades, osalus

4.5. Rohelise kuvandi esinemine ülikooli maineuuringutes