Rohelise ülikooli head tavad

Rohelisema ülikoolina toimimine eeldab panust kõigi ülikooli liikmete poolt.

Selleks oleme kirja pannud erinevad rohelise ülikooli head tavad, mida igaüks vastavalt oma võimalustele ja soovile järgida saab.

Headele tavadele on alati oodatud täiendused, parandused, ja muu tagasiside, mille võib saata rohelise ülikooli spetsialistile Elen Peetsmannile: elen.peetsmannemu.ee.

Head tavad oleme jaotanud erinevatesse osadesse:

Head tavad sündmuste korraldamisel

Head tavad kontoris