Oleme kõrgelt hinnatud õppeasutus ja teaduskeskus loodusvarade säästliku kasutamise ja maamajanduse valdkonnas.

Lähiajal kaitsmisele tulevad teadustööd

 

Doktoritööde täistekstid on kättesaadavad maaülikooli raamatukogu veebilehelt.

Maaülikoolis kaitstud doktoritööde nimekiri.

Magistritöödega on võimalik tutvuda EMÜ raamatukogus.

 

2015

Priit Põllumäe filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

21. augustil kell 10.00 tuleb kaitsmisele  metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Priit Põllumäe väitekiri "Eesti erametsaomanike koostöö analüüs. Assessment of private forest owners’ cooperation in Estonia" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal.
Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 5 ruumis 2A1. Doktoritöö juhendaja on Dr. Henn Korjus ning oponent Prof. Florin Ioras (Buckinghamshire New University, United Kingdom).

 

Garri Tralmani filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

22. oktoobril kell 10.00 tuleb kaitsmisele veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Garri Tralmani väitekiri „Kombineeritud metalloosteosüntees pikkade toruluude murdude raviks väikeloomadel” („Rod-through-plate fixator in the treatment of long bone fractures of small animals”) filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse (veterinaarkirurgia) erialal.

Avalik kaitsmisistung toimub ruumis A-201, Kreutzwaldi 62. Doktoritöö juhendajad on professor Vladimir Andrianov ja professor Marina Aunapuu, oponent professor Jan Räihä Univet Espoo Veterinaarhaiglast Soomest.

 

Regino Kase filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

15. juunil kell 10.00 tuleb kaitsmisele tuleb metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Regino Kase väitekiri "Kasvutingimuste mõju hariliku männi (Pinus sylvestris L.) puiduomadustele. The influence of growth conditions on physico-mechanical properties of Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood in Estonia" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal.
Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 5 ruumis 2A1. Doktoritöö juhendaja on Dr. Jaak Pikk ja oponent Dr. Māris Daugavietis (vanemteadur, Latvian State Forest Research Institute “Silava”).

Tõnu Tõnutare filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

15. juunil kell 10.15 tuleb kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Tõnu Tõnutare väitekiri „Aedmaasika viljade antioksüdatiįvsete omaduste mõjutamise võimalustest ja metoodilistest aspektidest nende määramįsel“ („Possibilities to affect antioxidant properties of strawberries and some methodological aspects in their determination“) filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 5-D239. Doktoritöö juhendajad on dotsent Ulvi Moor ja prof. Dr. Lech Szaidak (Poola Teaduste Akadeemia), oponent Dr.Reijo O Karjalainen (Department of Biosciences, University of Eastern Finland, Soome).

Kadri Kase filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

12. mail kell 11.15 tuleb kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Kadri Kase (Kask) väitekiri "Mustlaik-apollo [Parnassius mnemosyne (L.)] levik ja elupaiga eelistused Eestis. Distribution and habitat preferences of Clouded Apollo butterfly [Parnassius mnemosyne (L.)] in Estonia" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi tn 5, ruumis 2A1. Doktoritöö juhendajad on prof. Valdo Kuusemets ning oponent Dr. Markus Franzén (The Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), Saksamaa)

 

Julia Jeremejeva filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

16. aprillil kell 10.00 tuleb kaitsmisele veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Julia Jeremejeva väitekiri „Prostaglandin F2α and parenteral antibiotics as a treatment of postpartum metritis and endometritis, and possible relation of acute phase proteins with subsequent fertility in dairy cows” („Prostaglandiini F2α ja antibiootikumide lihastesisene või nahaalune kasutamine poegimisjärgse metriidi ja endometriidi ravis lüpsilehmadel ning taastiinestumise võimalik hindamine akuutse faasi proteiinide määramise kaudu”) filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse (sünnitusabi ja günekoloogia) erialal.

Avalik kaitsmisistung toimub ruumis A-201, Kreutzwaldi 62.

Doktoritöö juhendajad on dotsent Kalle Kask ja professor Toomas Orro, oponent professor Marc Drillich Viini Veterinaarmeditsiini Ülikoolist Austriast.

Liina Edesi filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

27. veebruaril kell 13.00 tuleb kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Liina Edesi väitekiri "Erinevate viljelusviiside mõju mikroobide koosseisule ja aktiivsusele mullas. The influence of cultivation methods on soil microbial community composition and activity” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 5 ruumis D239.

Doktoritöö juhendajad on Dr. Enn Lauringson ja DSc. Agr. Malle Järvan ning oponent Dr. Helena Kahiluoto (Principal Research Scientist, MTT Agrifood Research, LUKE Natural Resources Institute Finland).

2014

Indrek Suitso filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

27. november kell 10.00 tuleb kaitsmisele veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Indrek Suitso väitekiri „Bacillus smithii TBMI12 as a potential probiotic feed additive” („Bacillus smithii TBMI12 sobivusest probiootiliseks söödalisandiks”) filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse erialal (mikrobioloogia).

Avalik kaitsmisistung toimub ruumis A-201, Kreutzwaldi 62.

Doktoritöö juhendajad on professor Arvo Viltrop ja doktor Allan Nurk, oponent dr. habil. Pawel Janczyk Berliini Vabast Ülikoolist Saksamaalt.

Kätlin Leissoni filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

21. novembril kell 10.00 tuleb kaitsmisele veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Kätlin Leissoni väitekiri „Ahhal-tekiini tõugu hobuste skeletilihase kontraktiilsete valkude molekulaarstruktuur sõltuvalt hobuse vanusest, soost ja põlvnemisest“ („Molecular composition of the contractile apparatus of skeletal muscle of Akhal-Teke horses – according to age, gender and genetic background“) filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse erialal.

Avalik kaitsmisistung toimub Kreutzwaldi 62 ruumis A-201.

Doktoritöö juhendajad on professorid Ülle Jaakma ja Teet Seene (TÜ), oponent professor Catherine McGowan Liverpooli Ülikoolist Suurbritanniast.

Risto Ilvese filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

03. oktoobril kell 12.15 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi doktorandi Risto Ilvese doktoritöö „Vedelate biokütustega töötava kolbmootori toitesüsteem. Fuel supply system of piston engine working on liquid biofuels” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tootmistehnika erialal. 

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi tn 56 (Tehnikamaja) ruumis B136. Doktoritöö juhendaja on prof. Jüri Olt, oponendid prof. Gvidonas Labeckas (Aleksandras Stulginskis University, Power and Transport Machinery Engineering Department) ja Dr. Vladimir Hönig (CULS-Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Agrobiology).

Indrek Meltsi filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

23. septembril kell 10.00 tuleb kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Indrek Meltsi väitekiri “Poollooduslike rohumaade biomassi kasutamine bioenergia tootmiseks. Biomass from semin-natural grassland for bioenergy” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Veski tn 4, seminariruumis. Doktoritöö juhendajad on Dr. Katrin Heinsoo ja Prof. Tiiu Kull ning oponent Prof. Iain Donnison (Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences, Aberystwyth University, Suurbritannia).

Mats Variku filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

29. augustil kell 12.00 tuleb kaitsmisele metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Mats Variku väitekiri “Süsiniku vood ja varud erivanuselistes arukaasikutes. Carbon fluxes and storages in a chronosequence of Silver birch stands” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 5 – 2A1. Doktoritöö juhendajad on Dr. Veiko Uri ja Prof. Krista Lõhmus (TÜ) ning oponent Prof. Seppo Kellomäki (School of Forest Sciences, University of Eastern Finland).

Diana Laarmanni filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

29. augustil kell 10.00 tuleb kaitsmisele metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Diana Laarmanni väitekiri "Metsaökosüsteemi taastamise seire ja analüüs. Monitoring and evaluation of forest ecosystem restoration" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 5 – 2A1. Doktoritöö juhendajad on Dr. Henn Korjus ja Dr. John A. Stanturf (USA) ning oponent Prof. Ioan Vasile Abrudan (Transilvania University of Brasov, Romania).

Kaire Lanno filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

28. augustil kell 12.00 tuleb kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Kaire Lanno väitekiri “Pikaajalised muutused Eesti taimestikus ja floora kaitseks sobivad looduskaitsemeetmed. Long-term changes in the Estonian flora and measures for conservation” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks ökoloogia erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 5 – 1A5. Doktoritöö juhendaja on Dr. Marek Sammul ning oponent Dr. Petr Macek (Centre for Polar Ecology, Faculty of Science, University of South Bohemia, Czech). 

Katrit Karuse filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

28. augustil kell 10 tuleb kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Katrit Karuse väitekiri “Veetaimestiku, kalade ja metazooplanktoni mõju mikroobsele toiduahelale. Effects of macrophytes, fish and metazooplankton on a microbial food web” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 5 – 1A5. Doktoritöö juhendaja on Dr. Priit Zingel ning oponent Prof. Emer. Jouko Sarvala (Department of Biology, University of Turku, Finland).

Marko Kassi filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

26. juunil kell 10.00 tuleb kaitsmisele veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Marko Kassi väitekiri “Toorglütserooli söötmise mõju lüpsilehmade soomusele, piimajõudlusele ja ainevahetuslikule seisundile. Effect of crude glycerol feeding on feed intake, lactational performance and metabolic status of dairy cows” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomakasvatuse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 62 – A201. Doktoritöö juhendajas on Prof. Emer. Olav Kärt ja Dr. David Richard Arney ning oponent Dr. Hussain M. Omed (Senior Lecturer, School of Environment, Natural Resources and Geography, Bangor University, United Kingdom).

Monika Suškevičsi filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

16. juunil kell 10.00 tuleb kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Monika Suškevičs väitekiri “Kaasamisprotsesside tõhusus ja tulemuslikkus ökoloogilise võrgustiku planeerimisel ning rakendamisel mitmetasandilises valitsemismudelis. Knowledge, learning and legitimacy in multi-level participatory ecological network governance.” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 5 – 2A1. Doktoritöö juhendajad on Prof. Mart Külvik ja Dr. Aivar Leito ning oponent Prof. Diedrich Bruns (Department of Landscape Architecture and Planning, University of Kassel).

Ants-Hannes Viira väitekirja kaitsmine

5. juunil kell 10.00 tuleb Tartus Kreutzwaldi 1a ruumis 104 kaitsmisele majandus- ja sotsiaalinstituudi doktorandi Ants-Hannes Viira väitekiri „Eesti põllumajanduse strukturaalne kohanemine – institutsionaalsete muutuste ja põllumajandusettevõtete kasvu, kahanemist ning tegevuse lõpetamist mõjutavate sotsiaalmajanduslike tegurite osa. Structural adjustment of Estonian agriculture – the role of institutional changes and socioeconomic factors of farm growth, decline and exit” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks maamajanduse ökonoomika erialal.

Doktoritöö juhendajad on Prof. Rando Värnik ja Dr. Reet Põldaru ning oponent Dr. Minna Väre (MTT Economic Research, Finland).

Ants Tammepuu filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

26. mail kell 10.00 tuleb kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Ants Tammepuu väitekiri “Hädaolukorra riskianalüüs Eestis. Emergency risk assessment in Estonia” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 5 – 1A5. Doktoritöö juhendaja on Prof. Kalev Sepp ja oponent Prof. Raimonds Ernsteins (Director of Institute for Environmental Science and Management (IESAM), University of Latvia).

Esta Nahkuri filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

15. mail kell 10.00 tuleb kaitsmisele veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Esta Nahkuri väitekiri "Comparative morphology of European elk and cattle pelves from the perspective of calving" ("Euroopa põdra ja veise vaagna võrdlev morfoloogia sünnituse seisukohast") filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse erialal (morfoloogia).

Avalik kaitsmisistung toimub ruumis A-201, Kreutzwaldi 62.

Juhendajad on peaspetsialist Mihkel Jalakas ja dotsent Enn Ernits, oponent professor Heinrich Bollwein Zürichi Ülikoolist Šveitsist.

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Ave Liivamägi filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

9. mail kell 14.00 tuleb kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Ave Liivamägi väitekiri “Tolmeldajate elupaiganõudluste mitmekesisus poollooduslikes kooslustes. Variation in the habitat requirements of pollinating insects in semi-natural meadows” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 5 – 1A5. Doktoritöö juhendaja on Prof. Valdo Kuusemets ja oponent Prof. Miska Luoto (Department of Geosciences and Geography, University of Helsinki, Finland).

Riina Kaasiku filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

9. mail kell 12.00 tuleb kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Riina Kaasiku väitekiri “Tritroofiliste suhete rakendamine jätkusuutliku taimekaitse strateegia leidmiseks rapsile. Utilizing tritrophic interactions to develop sustainable plant protection strategies for oilseed rape” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks entomoloogia erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 5 – 1A5. Doktoritöö juhendaja on Dr. Eve Veromann ja oponent Prof. Heikki M. T. Hokkanen (Department of Agricultural Sciences, University of Helsinki, Finland).

Are Kaasiku filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

9. mail kell 10.15 tuleb kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Are Kaasiku väitekiri “Maakasutusmuutuste mõju maapiirkondade maastikulisele ja bioloogilisele mitmekesisusele. The detection of land use change and its interactions with biota in Estonian rural landscapes” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 5 – 1A5. Doktoritöö juhendaja on Prof. Kalev Sepp ja oponent Dr. R.H.G. Rob Jongman (Alterra Wageningen UR, the Netherlands).

Olga Tammeorgi filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

3. aprillil kell 10.00 tuleb kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Olga Tammeoru väitekiri "Looduslike ja inimtekkeliste survetegurite toime vee kvaliteedi muutlikkusele suurjärvedes" ("Effects of natural anthropogenic pressures on variations in the water quality of large lakes") filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Veski tn 4 seminariruumis. Doktoritöö juhendajad on Dr. Tõnu Möls ja Dr. Külli Kangur ning oponent Dr. Linda May (Centre for Ecology and Hydrology, UK).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Piret Kalmuse filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

23. jaanuaril kell 10.00 tuleb kaitsmisele veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Piret Kalmuse väitekiri "Kliiniliste mastiitide diagnoosimine, ravi tulemuslikkus ja patogeenide antimikroobne resistentsus Eestis" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse (kliiniline veterinaarmeditsiin) erialal. Avalik kaitsmisistung toimub ruumis A-201, Kreutzwaldi 62. Juhendajad on professor Toomas Orro ja dotsent Kalle Kask, oponent professor Karin Persson Waller (Rootsi Riiklik Veterinaariainstituut/Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikool).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

2013

Meelis Seedre filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

16. detsembril kell 12.00 tuleb kaitsmisele metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Meelis Seedre väitekiri “Häiringurežiimi mõju boreaalse metsaökosüsteemi süsinikuvoogudele. Disturbance effects on boreal forest ecosystem carbon dynamics” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreuzwaldi 5 - 1A5. Doktoritöö juhendajad on Prof. Kalev Jõgiste ja Prof. Han Y.H. Chen ning oponent Prof.dr.ir. G.M.J. Frits Mohren (Forest Ecology and Forest Management Group (FEM) Wageningen University, The Netherlands).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Floortje Vodde filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

16. detsembril kell 10.00 tuleb kaitsmisele metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Floortje Vodde väitekiri “Tormikahjustuste käigus tekkinud mikroalade dünaamika ja häiringujärgne puurinde uuenemine hemiboreaalses segametsas. Microsites and tree regeneration dynamics: prolonged storm effects in hemiboreal mixed forest” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreuzwaldi 5 - 1A5. Doktoritöö juhendajad on Prof. Kalev Jõgiste ja Prof. Dr. Ir. G.M.J. Frits Mohren ning oponent Prof. Dr. Pasi Puttonen (Department of Forest Sciences, University of Helsinki, Finland).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Leila Mainla filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

15. novembril kell 14.00 tuleb kaitsmisele PKI doktorandi Leila Mainla väitekiri “Muutused õunte biokeemilises koostises sõltuvalt aed-õunapuu (Malus domestica Borkh.) pookealusest ja kaltsiumiga väetamisest. Changes in the biochemical composition of apple (Malus domestica Borkh.) fruits depending on rootstock and calcium treatment” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreuzwaldi 5 - 2A1. Doktoritöö juhendajad on Prof. Kadri Karp ja Dr. Ulvi Moor ning oponent Dr. Reijo Karjalainen (Department of Biology, University of Eastern Finland).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Arne Küüdi filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

8. novembril 2013 a.  kell 12.15 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi doktorandi Arne Küüdi doktoritöö „Lignotselluloossest biomassist saadavate bioetanoolkütuste karakteristikud säde- ja survesüütega sisepõlemismootorites. Characteristics of bioethanol fuel obtained from lignocellulose biomass in internal combustion reciprocating engines with spark- and compressionignition” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajandustehnika erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 56/2 ruumis 136. Doktoritöö juhendaja on prof Jüri Olt, oponendid Dr. Hannu Mikkola (Agrotehnoloogia õppetool, Helsingi Ülikool) ja Prof. Gints Birzietis (Automootorite instituut, Läti Põllumajandusülikool).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

 

Liina Aruse filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

4. oktoobril kell 11 tuleb kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Liina Aruse väitekiri "Sordi ja looduslike vaenlaste mõju vaarikamardikale (Byturus tomentosus De Geer). The influence of cultivar and natural enemies on raspberry beetle (Byturus tomentosus De Geer)” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks entomoloogia erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Veski tn 4. Doktoritöö juhendaja on Prof. Emer. Anne Luik ja oponent Prof. Inara Turka (Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Zhihong Sun filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

5. juunil kell 11.00 tuleb kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimefüsioloogia osakonna doktorandi Zhihong Suni väitekiri “Keskkonnategurite mõju haava (Populus sp.) isopreeni emissioonile. Isoprene emission from aspen (Populus sp.) in relation to environmental drivers” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimefüsioloogia erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Veski tn 4 (Karl Ernst von Baeri maja). Doktoritöö juhendaja on Prof. Ülo Niinemets ja oponent Dr. Carlo Calfapietra (Institute of Agro-Environmental and Forest Biology (IBAF), National Research Council (CNR), Monterotondo (Rome) - Porano (TR)).

Karin Kaljundi filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

27. augustil kell 10 tuleb Veski tn 4 (Karl Ernst von Baeri maja) kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi botaanika osakonna doktorandi Karin Kaljundi väitekiri "Sirplutserni (Medicago sativa ssp. falcata) looduslike populatsioonide geneetiline mitmekesisus, genotüüpne struktuur ja ohustatus Eestis. Genetic diversity, genotypic structure and vulnerability of sickle medic (Medicago sativa ssp. falcata) in Estonia" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks botaanika erialal.

Doktoritöö juhendajad on vanemteadur Malle Leht ja vanemteadur Vello Jaaska ning oponent Dr. Jan Kirschner (Institute of Botany, The Academy of Sciences of the Czech Republic (ASCR)).

Mirjam Vallase filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

27. juunil kell 10.00 tuleb kaitsmisele veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Mirjam Vallase väitekiri “Piima laapumisomaduste modelleerimine ja geneetiline determineeritus. Genetic and modelling aspects of milk coagulation properties in dairy cattle” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomakasvatuse erialal. 
Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 62 – A201. Doktoritöö juhendajad on Dr. Elli Pärna, Prof. Kalev Pärna ja Dr. Tanel Kaart ning oponent Dr. Mauro Penasa (University of Padova, Italy).

Miguel Portillo Estrada filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

30. mail kell 10.00 tuleb kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimefüsioloogia osakonna doktorandi Miguel Portillo Estrada väitekiri “ Euroopa metsaökosüsteemide süsiniku- ja lämmastikuringe seosed taimse varisega. On the relationships between plant litter and the carbon and nitrogen cycles in European forest ecosystems” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks ökofüsioloogia erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 5 – 1A5. Doktoritöö juhendajad on Prof. Ülo Niinemets ja Dr. Steffen M. Noe ning oponent Prof. Dr. J.H.C. (Hans) Cornelissen (Dept. of Ecological Science. Faculty of Earth and Life Sciences, University of Amsterdam).

Tea Tulluse filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

22. mail 2013 kell 10.00 tuleb kaitsmisele EMÜ Metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Tea Tulluse väitekiri “Alustaimestik ja seda mõjutavad tegurid endistel põllumajandusmaadel kasvavates noortes lehtpuuistandikes. Understorey vegetation and factors affecting it in young deciduous forest plantations on former agricultural land” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 5-1A5. Doktoritöö juhendajad on Prof. Hardi Tullus ja Dr. Elle Roosaluste ning oponent Prof. Vitas Marozas (Institute of Environment and Ecology, Faculty of Forestry and Ecology, Aleksandras Stulginskis University).

Liina Talgre filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

22. aprillil algusega kell 13.00 tuleb kaitsmisele tuleb Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Liina Talgre väitekiri “Erinevate haljasväetiskultuuride bioproduktsioon ja mõju järgnevate kultuuride saagile. Biomass production of different green manure crops and their effect on the succeeding crops yield.” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimekasvatuse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Veski tn 4, seminariruumis. Doktoritöö juhendajad on Dr. Enn Lauringson ja Emer. Prof. Hugo Roostalu ning oponent Dr. Vaclovas Boguzas (Assoc. prof. & vice dean of science and development; Faculty of Agronomy, Aleksandras Stulginskis University). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Aive Liibuski väitekirja kaitsmine

22. aprillil algusega  kell 12.00 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Aive Liibuski väitekiri „Rõhuanduritel põhinev täpne hüdrodünaamiline loodimine rakendatuna Eesti riikliku kõrgusvõrgu rekonstrueerimisel. Precise hydrodynamic levelling using pressure gauges with application to improvement of the Estonian National Levelling Network” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks geodeesia erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi  5 (Metsamaja) ruumis 1A5. Doktoritöö juhendajad on prof Artu Ellmann ja dots. Harli Jürgenson, oponent prof. Markku Poutanen (Soome Geodeesia Instituut, geodeesia ja geodünaamika osakond). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Kaire Tominga filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

28. jaanuaril kell 10.00 tuleb kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Kaire Tominga väitekiri “Lahustunud orgaaniline aine ja selle ökoloogiline tähtsus suurtes madalates veekogudes. Dissoled organic matter and its ecological role in large and shallow water bodies” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Veski tn 4, seminariruumis. Doktoritöö juhendajad on Prof. Tiina Nõges ja Dr. Helgi Arst ning oponent Dr. Eleanor Jennings (Centre for Freshwater and Environmental Studies, Dundalk Institute of Technology).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Tõnu Leemeti filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

21. detsembril kell 12.00 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi doktorandi Tõnu Leemeti väitekiri „Raskesti lõiketöödeldavate metallisulamite deformatsiooni kirjeldamine ja modelleerimine. The characterization and modelling of the dynamic behavior of hard-to-machine alloys“ filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tootmistehnika erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi tn 56 (Tehnikamaja) ruumis B136. Doktoritöö juhendaja on prof. Jüri Olt ning oponendid prof. Jānis Rudzītis (Riia Tehnikaülikooli masinaehitustehnoloogia instituut) ja vanemteadur Jüri Majak (Tallinna Tehnikaülikooli masinaehitusinstituut).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.
 

Jürgen Aosaare filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

20. detsembril kell 10.00 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Jürgen Aosaare väitekiri “Endisele põllumaale rajatud hall-lepikut areng, biomassi produktsioon ja lämmastiku- ning süsiniku dünaamika. The development and biomass production of grey alder on abandoned agricultural land in relation to nitrogen and carbon dynamics” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 64 - 100. Doktoritöö juhendaja on dr. Veiko Uri ja oponent D.Sc. Jyrki Hytönen (vanemteadur, METLA, The Finnish Forest Research Institute).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Kaupo Toome filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

18. detsembril kell 12.00 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi doktorandi Kaupo Toom’e väitekiri “Tuulikute väljundvõimsuste balansseerimise võimalus. Possibilities for balancing wind generators output power” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks energiakasutuse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi tn 56 (Tehnikamaja) ruumis A202. Doktoritöö juhendaja on prof. Andres Annuk ning oponent Dr. Emmanuel Karapidakis (Technological Educational Institute of Crete).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.
 

Rene Freiberg filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

18. detsembril kell 12.00 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Rene Freibergi väitekiri “Kuidas fütoplanktoni pigmendid peegeldavad suurte madalate järvede ajaloolist ja tänapäevast seisundit? How phytoplankton pigments reflect historical and contemporary status of large shallow lakes?” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Veski tn 4, seminariruumis. Doktoritöö juhendajad on dr. Arvo Tuvikene ja dr. Ilmar Tõnno ning oponent prof. dr. Martin Dokulil (EX Institute for Limnology, Austrian Academy of Sciences).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Kai Ginteri filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

18. detsembril kell 10.00 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Kai Ginteri väitekiri “Koha Sander lucioperca noorkalade toitumine Peipsi ja Võrtsjärves: seosed kalastiku koosseisu ja toiduvarude pikaajaliste muutustega madalates suurjärvedes. The diet of juvenile pikeperch Sander lucioperca in lakes Peipsi and Võrtsjärv: relations between long-term changes in the fish communities and food resources in large shallow lakes” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Veski tn 4, seminariruumis. Doktoritöö juhendajad on dr. Külli Kangur, dr. Andu Kangur ja dr. Peeter Kangur ning oponent dr. Jiří Peterka (Institute of Hydrobiology, Biology Centre AS CR v.v.i, Czech Republic).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Hanno Jaaksoni filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

13. detsembril kell 10.00 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Hanno Jaaksoni väitekiri “Insuliiniresistentsusest piimalehmadel ja selle seostest tõu toitumuse ja piima toodanguga. Insulin resistance in dairy cows in reference to breed, body condition and milk yield” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomakasvatuse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Veski tn 4 (Karl Ernst von Baeri maja). Doktoritöö juhendajad on emer. prof. Olav Kärt ja dr. Katri Ling ning oponent prof. Jürgen Rehage (Group of Internal Medicine and Surgery, Clinic for Cattle Medicine, University of Veterinary Medicine Hannover).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.
 

Kerli Raaperi filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

23. novembril kell 10.00 tuleb kaitsmisele veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Kerli Raaperi väitekiri «Epidemiology, impact on herd health and control of bovine herpesvirus 1 in Estonian dairy cattle herds» («Veiste herpesviirus 1 nakkuse epidemioloogia, mõju karja tervisele ja tõrje Eesti piimaveise karjades») filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks veterinaarepidemioloogia erialal.

Avalik kaitsmine toimub Kreutzwaldi 62, ruumis A-201. Juhendajad on Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi professorid Arvo Viltrop ja Toomas Orro, oponent dr. ir. Gerdien van Schaik (GD Animal Health Service, Holland).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Irja Kivimägi filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

15. novembril kell 10.00 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Irja Kivimägi väitekiri “Looduslike ja antropogeensete faktorite mõju putukate füsioloogilisele seisundile. The effects of natural and anthropogenic factors on the physiological state of insects” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks entomoloogia erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Veski tn 4, seminariruumis. Doktoritöö juhendajad on dr. Luule Metspalu ja Dr. Angela Ploomi ning oponent Prof. Habil. Vincais Būda (Institute of Ecology, Vilnius University, Lithuania).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.
 

Alo Laasi filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

09:38 14.09.2012

26. oktoobril kell 10.00 tuleb kaitsmisele EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Alo Laasi väitekiri "Järvede produktiivsuse ja toiteainete peetuse sesoonsus, aastatevahelised erinevused ning sõltuvus järvede morfomeetriast. Productivity and nutrient retention of lakes on seasonal, interannual and morphometric scales" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Veski tn 4, seminariruumis. Doktoritöö juhendaja on dr. Tiina Nõges ja oponent dr. Kurt Pettersson (Erken Laboratory, Departement of Ecology and Genetics, EBC, Uppsala University).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.
 

Indrek Selli doktoritöö kaitsmine

11:35 02.08.2012

7. septembril kell 10 tuleb kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorant Indrek Selli väitekiri teemal “Systematics and ecology of selected taxa of wood-decaying basidiomycetes” (Puitulagundavate kandseente valitud taksonite süstemaatika ja ökoloogia) filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks mükoloogia erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Karl Ernst von Baeri maja (Veski tn. 4) seminariruumis. Doktoritöö juhendajad on prof. Anne Luik, dr. Heikki Kotiranta (Finnish Environment Institute, Helsinki, Finland) ja dr. Kadri Põldmaa (Tartu Ülikool) ning oponent dots. Michal Tomšovský (Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, Czech Republic).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogudes.

Liia Kukk filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

27. juunil kell 12 tuleb kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Liia Kuke väitekiri “Asukohapõhine energiakultuuride planeerimine: potentsiaalne maaressurss, mullastik-klimaatilised ja majanduslikud riskid. Site-specific energy crop planning: potential land resource, pedo-climatic and economic risks” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal.
Avalik kaitsmine toimub Tartus Veski tn 4, seminariruumis. Doktoritöö juhendajad on dr. Alar Astover ja dr. Merrit Shanskiy ning oponent Dr. Katri Pahkala (Plant Production Research, MTT Agrifood Research Finland).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Tõnu Feldmann filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

27. juunil kell 10 tuleb kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Tõnu Feldmanni väitekiri “Järvedes valitsevad tingimused veetaimestiku kujundajatena. The structuring role of lake conditions for aquatic macrophytes” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Veski tn 4, seminariruumis. Doktoritöö juhendaja on dr. Peeter Nõges ja oponent prof. Seppo Hellsten (Finnish Environment Institute).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Karin Kauer filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

19. juuni kell 12 tuleb kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Karin Kaueri väitekiri “Taimejäätmete ja väetamise mõju taimede kasvule ja orgaanilise süsiniku sisaldusele mullas. The effect of plant residues management and fertilization on plant growth and organic carbon content in soil.” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Veski tn 4 seminariruumis. Doktoritöö juhendajad on dr. Henn Raave ja emer.prof. Rein Viiralt ning oponent Prof. Lars Stoumann Jensen (Professor in Plant Nutrition, Biological Soil Fertility and Recycling of Manure and Organic Waste Plant and Soil Science Laboratory, Department of Agriculture and Ecology Faculty of Life Science, University of Copenhagen).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Eneli Viik filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

19. juunil kell 10 tuleb kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Eneli Viik’i väitekiri "Väetamise ja pestitsiidide kasutamise mõju mesilaselaadsetele (Apoidea) suvirapsil. The impact of spring oilseed rape fertilization and pesticide application on bees (Apoidea)” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks entomoloogia erialal.
Avalik kaitsmine toimub Tartus Veski tn 4 seminariruumis. Doktoritöö juhendajad on prof. Marika Mänd ja prof. Anne Luik ning oponent prof. Juha Helenius (Department of Agricultural Sciences, University of Helsinki).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.
 

Ants Vainu doktoritöö kaitsmine

15. juunil kell 12 tuleb kaitsmisele geomaatika osakonna doktorandi Ants Vainu väitekiri "Aerolaserskaneerimise intensiivsuse parandamine ja kalibreerimine looduslikke pindasid kasutades. Correcting and calibrating airborne laser scanning intensity data using naturally available targets." filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks geodeesia erialal.

Avalik kaitsmine toimub Kreutzwaldi 64 auditooriumis 100. Doktoritöö juhendajad on dots. Natalja Liba (geomaatika osakond) ja prof. Kalev Sepp (maastikukorralduse ja loodushoiu osakond) ning oponent Dr. Petri Rönnholm (Aalto University, Faculty of Engineering and Architecture, Institute of Photogrammetry and Remote Sensing, Department of Surveying).

Kätlin Blanki filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

23. aprillil kell 10 tuleb kaitsmisele EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorant Kätlin Blanki väitekiri teemal “Füto- ja zooplanktoni dünaamika ja nende omavahelised suhted kui Peipsi järve seisundi indikaatorid” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus, Baeri maja (Veski 4) seminariruumis. Doktoritöö juhendajad on dr. Juta Haberman, dr. Reet Laugaste ja dr. Külli Kangur ning oponent emeriitprofessor Jouko Sarvala (Department of Biology, University of Turku).

Sirje Värvi filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

20. märtsil kell 12 tuleb kaitsmisele veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Sirje Värv’i väitekiri “Eesti piimaveisetõugude iseloomustamine geneetiliste markerite alustel” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomakasvatuse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus, Kreutzwaldi 62 - A201. Doktoritöö juhendajad on prof. Haldja Viinalass ja prof. Juha Kantanen (Soome) ning oponent Dr. Johannes Arjen Lenstra (Utrecht University, Holland). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Priit Päka filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

14. veebruaril kell 12 tuleb kaitsmisele EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Priit Päka väitekiri teemal “Nakkuste poolt põhjustatud epidermise rakkude talitusliku aktiivsuse muutused kaladel” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus, Kreutzwaldi 62 - A201. Doktoritöö juhendajad on prof. Tiit Paaver ja dr. Piret Hussar ning oponent Dr. Michael Engelbrecht Nielsen (National Food Institute, Division of Industrial Food Research, Technical University of Denmark).

Pille Sooväli filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

21. detsembril kell 13 tuleb kaitsmisele EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Pille Soovälja väitekiri “Integreeritud taimekaitse kasutamine odral ja kaeral” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimekaitse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 5, ruumis 1A5. Doktoritöö juhendajad on Dr. Mati Koppel, Prof. Marika Mänd ja Dr. Ülle Lauk ning oponent Dr. Ludvik Tvarůžek (Agricultural Research Institute Kromĕŕiž, Czech Republic).

Vivika Meltsov’i filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

21. detsembril kell 11 tuleb kaitsmisele EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Vivika Meltsov’i väitekiri “Taimestiku mitmekesisuse peegeldumine kaasaegsete järvesetete õietolmus” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks botaanika erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 5, ruumis 1A5. Doktoritöö juhendajad on Dr. Anneli Poska ja prof. Tiiu Kull ning oponent Dr. Kari Loe Hjellen (Bergen Museum, University of Bergen, Norway).

Marje Särekanno filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

19. detsembril kell 13 tuleb kaitsmisele EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Marje Särekanno väitekiri “Eri meetodil paljundatud ja avamaal kasvatatud kartuli meristeemtaimede produktiivsuse näitajate analüüs” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimekasvatuse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 5, ruumis 1A5. Doktoritöö juhendajad on Dr. Katrin Kotkas ja Dr. Evelin Loit ning oponent Dr. Ramona Thieme (Institute for Breeding Research on Agricultural Crops, Federal Research Centre for Cultivated Plants, Julius Kühn-Institute, Germany).

Villem Aruoja filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

19. detsembril kell 11 tuleb kaitsmisele EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Villem Aruoja väitekiri “Vetikad Pseudokircheriella subcapitata kemikaalide ja sünteetiliste nanoosakeste keskkonnaohtlikkuse hindamisel” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 5, ruumis 1A5. Doktoritöö juhendajad on Dr. Anne Kahru, prof. Henri-Charles Dubourguier ja prof. Kalev Sepp ning oponent Prof. Cornelis A.M. van Gestel (Department of Animal Ecology, Faculty of Earth and Life Sciences VU University, Amsterdam, Netherlands).

Mario Alberto Luna del Risco filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

16. detsembril kell 12 tuleb kaitsmisele EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Mario Alberto Luna del Risco väitekiri “Eesti substraatide biokeemilise metaanitootlikkuse potentsiaali määramine ja anaeroobse kääritamise mõnede inhibiitorite uurimine” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 5, ruumis 1A5. Doktoritöö juhendajad on Dr. Kaja Orupõld, Prof. Henri-Charles Dubouguier ja Dr. Marta Carballa Arcos ning oponent Prof. Jukka Rintala (Tampere University of Technology, Department of Chemistry and Bioengineering, Finnland).

Isabel Margarita Diaz Forero filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

16. detsembril kell 10 tuleb kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Isabel Margarita Diaz Forero väitekiri “Abiootiliste ja biootiliste faktorite mõju kimalaste populatsioonidele poollooduslikel kooslustel: maastikuline analüüs” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 5, ruumis 1A5. Doktoritöö juhendajad on prof. Valdo Kuusemets ja prof. Marika Mänd ning oponent Prof. Dave Goulson (Institute of Biological and Environmental Sciences, University of Stirling, Stirling, Scotland).

Eha Švilponis’e filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

9. detsembril kell 11 tuleb kaitsmisele EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Eha Švilponis’e väitekiri “Kartuliingerja (Ditylenchus destructor Thorne 1945) levikut ja talvist ellujäämist mõjutavad faktorid” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimekaitse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 5, ruumis 1A5. Doktoritöö juhendaja on prof. Anne Luik ja oponent Dr. Christer Magnusson (BIOFORSK Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research, Department of plant health and plant protection).