Mitte see, mida sa mõnikord teed, vaid see, mida sa päevast päeva teed, on määrav. (J.Craig)

SA Archimedese vahendatavad stipendiumid

Kõrghariduse arenduskeskus sihtasutuses Archimedes koordineerib riiklikke algatusi, mille raames toetatakse üliõpilaste, õppejõudude ja teadlaste vahetust, tutvustatakse Eesti kõrgharidust välismaal ning viiakse ellu mitmeid teisi kõrghariduse rahvusvahelistumist toetavaid tegevusi.

Stipendiume on võimalik taotleda järgnevatest programmidest:

- Doktorantuur välisülikoolis

- Doktorantide semester välismaal

- Kristjan Jaagu stipendiumid

- Noore õpetlase stipendium

- Välisriikide stipendiumid

- Doktoriõppe ja rahvusvahelistumise programm DoRa