Me ei õpi mitte selleks, et oma tarkust näidata, vaid selleks, et seda kasutada.

Mobilitas

Teadlasmobiilsuse programm "Mobilitas"


Teadlasmobiilsuse programmi "Mobilitas" alusel saavad järeldoktorid ja tippteadlased taotleda grante (uurimistoetust) teadustööks Eestis ja ka välismaal. Programmi "Mobilitas" eesmärk on elavdada rahvusvahelist teadlaste ja teadmiste vahetust.

Programm "Mobilitas" kestab 7 aastat (2008-2015) kogumaksumusega 317,64 miljonit krooni, millest Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest finatseeritakse kuni 85%, riigipoolne toetus on minimaalselt 10% ja omaosalus Eesti teadus- ja arendusasutustelt, keda kaastatakse programmi partnerina, moodustab vähemalt 5% programmi maksumusest.

Programmi "Mobilitas" raames toetatakse:

- tippteadlasi, kes tulevad välismaalt tööle Eesti teadus- ja arendusasutusse, et luua seal oma uurimisgrupp ühes TA&I strateegia eelisarendatavatest valdkondadest. Tippteadlase grandi kestuseks on 3, 4 või 5 aastat.

- järeldoktoreid, kes tulevad oma karjääri jätkamiseks tööle Eesti teadus- ja arendusasutusse. Võimalik on taotleda granti ka Eesti järeldoktoril oma karjääri jätkamiseks välismaa teadus- ja arendusasutuses (seda vaid Eestis TA&I strateegia eelisarendatavas valdkonnas ja partnerasutuse soovitusel); samuti Eesti siseselt, viimaseid määratakse kuni 10% ulatuses kõigi järeldoktori grantide arvust. Järeldoktori grandi kestuseks on 2 või 3 aastat.

 

Täpsem informatsioon