Akadeemilise kultuuri kandjana edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Õigusaktid

Riiklikud õigusaktid

Kõiki Eesti Vabariigi õigusakte saab lugeda Riigi Teatajast.

 

Eesti Maaülikooli õigusaktid