Me ei õpi mitte selleks, et oma tarkust näidata, vaid selleks, et seda kasutada.

Loodusteaduslikud kogud

Eesti Maaülikooli nõukogu võttis 29. juunil 2005 vastu määruse, milles ühe punktina on kirjas: töötada välja loodus- ja põllumajandusteaduslike kogude arendamise kava. Selle tulemusena loodi interdistsiplinaarne üksus “Loodusteaduslikud kogud”, mille põhimääruse kinnitas ülikooli nõukogu 29. novembril 2007 ja mis alustas tegevust 2008. aastal. Üksuse tegevuse eesmärgiks on tagada ülikooli kõigi loodusteaduslike kogude säilitamine, korrastamine, täiendamine ja kogude andmebaaside loomine ning nende kättesaadavaks tegemine uurijatele.

Loodusteaduslikud kogud leiad SIIT.