Akadeemilise kultuuri kandjana edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Üliõpilaste vastuvõtuks moodustatavate õppekohtade arvud 2016. aastal

Rakenduskõrgharidusõpe

 

Õppekava

Üliõpilaste vastuvõtuks moodustatavate õppekohtade arvud statsionaarses õppes

Biotehnilised süsteemid

25

Tehnotroonika

30

Puidutöötlemise tehnoloogia

25

 

 

Bakalaureuseõpe 

 

Õppekava

Üliõpilaste vastuvõtuks moodustatavate õppekohtade arvud

statsionaarne õpe

kaugõpe

Aiandus

20

0

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

50

0

Loomakasvatus

25

0

Kalandus ja vesiviljelus

15 0

Metsandus

65

0

Loodusvarade kasutamine ja kaitse

25

0

Loodusturism

20

0

Keskkonnakaitse

40

0

Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus

25

0

Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine

57

43

Tehnika ja tehnoloogia

60

spetsialiseerumine Energiakasutus või Tootmistehnika

35

Toiduainete tehnoloogia

25

0

Geodeesia, maakorraldus ja kinnisvara planeerimine

45

0

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia

20

0

 

 

Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhinev õpe

 

 1. Loomaarstiõpe

Õppekava

Üliõpilaste vastuvõtuks moodustatavate õppekohtade arvud

statsionaarses õppes

Veterinaarmeditsiin, eesti õppekeelega õppekava

30

Veterinaarmeditsiin, inglise õppekeelega õppekava

32

 

 

2. Ehitusinseneriõpe

Õppekava

Üliõpilaste vastuvõtuks moodustatavate õppekohtade arvud

statsionaarses õppes

Maaehitus

33

Vesiehitus ja veekaitse

22

 

 

Magistriõpe

 

Õppekava

Üliõpilaste vastuvõtuks moodustatavate õppekohtade piirarv

statsionaarne õpe

kaugõpe

Aiandus

10

10

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

25

0

Loomakasvatus

15

0

Metsamajandus

20

0

Metsatööstus

20

0

Linna- ja tööstusmaastike korraldus

0

25

Loodusturism

0

20

Loodusvarade kasutamine ja kaitse

20

0

Maastikukaitse ja –hooldus

15

0

Ökonoomika ja ettevõtlus

0

40

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine

0

40

Tootmistehnika

15

15

Ergonoomika

15

0

Energiakasutus

15

0

Maastikuarhitektuur (eestikeelne õpe)

18

0

Maastikuarhitektuur (ingliskeelne õpe)

25

0

Maakorraldus ja kinnisvara planeerimine

20

0

Geodeesia

15

0

Liha- ja piimatehnoloogia

20

0

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia

20

0

 

 

Doktoriõpe

 

Õppekava

Tulemuslepingu alusel moodustatavad õppekohad

Põllumajandus

7

Metsandus

4

Veterinaarmeditsiin ja toiduteadus

3

Määratlemata

1

Tehnikateadus

3

Keskkonnateadus ja rakendusbioloogia

5

Määratlemata õppekoht õppevaldkonnas Tehnika, tootmine ja ehitus, Loodus- ja täppisteadus või Teenindus

1