Me ei õpi mitte selleks, et oma tarkust näidata, vaid selleks, et seda kasutada.

Erialastipendium

2014., 2015. ja 2016. aastal nutika spetsialiseerumise erialale sisseastunutest tublimaid premeerib Eesti Maaülikool 160 eurose erialastipendiumiga kuus. Euroopa Sotsiaalfondist makstava stipendiumi eesmärgiks suunata noorte valikuid majanduse kasvuvaldkondades vajalike erialade kasuks.

Erialastipendiumi määratakse üliõpilastele kaks korda õppeaastas viieks õppekuuks (september - jaanuar; veebruar – juuni). Erialastipendiumi maksmisel sisseastujatele võetakse aluseks sisseastuja paiknemist pingereas, alates teisest semestrist aga õpitulemusi.

Erialastipendiumi makstakse järgmistel õppekavadel:

  • Tehnotroonika (rakenduskõrghariduse õppekava)
  • Toiduainete tehnoloogia (bakalaureuseõppekava)
  • Loomakasvatus (bakalaureuseõppekava)
  • Metsamajandus (magistriõppekava)
  • Metsatööstus (magistriõppekava)
  • Tootmistehnika (magistriõppekava)
  • Liha- ja piimatehnoloogia (magistriõppekava)
  • Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (magistriõppekava)
http://primus.archimedes.ee/sites/default/files/teavitus/EL_Sotsiaalfond_vertikaal.jpg

Stipendiumi väljamaksmist koordineerib SA Archimedese programm Primus. Stipendiume maksab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist.

Rohkem infot erialastipendiumi kohta on programmi Primus veebilehel.