Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb.

Vastuvõtukatsed 2016. aastal

Ülikool arvestab vastuvõtukatse hindena ülikooli teiste õppekavade lõpetanute ja teiste kõrgkoolide lõputöö või -eksami hinnet vastavalt vastuvõtueeskirja lisale 2. Eelneva haridustaseme eeskirja lisas 2 nimetamata õppekavadel omandanud üliõpilaskandidaat on kohustatud sooritama vastuvõtukatse.

 

Magistriõppe vastuvõtukatse toimub reedel 8. juulil kell 10.00.

 

Vastuvõtukatse sisukirjeldus ja/või teemad

Õppekavad

Täiendav info

Aiandus

 

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine,

Linna- ja tööstusmaastike korraldus

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia


     

Portfoolio vastuvõtt
Maastikuarhitektuur

Portfoolio vastuvõtt vastuvemu.ee 

Maastikukaitse ja -hooldus

         

Loomakasvatus, kalakasvatus, liha- ja piimatehnoloogia

 

Geodeesia, maakorraldus ja kinnisvara planeerimine

 

Ökonoomika ja ettevõtlus, majandusarvestus ja finantsjuhtimine

 

Metsamajandus, metsatööstus, loodusvarade kasutamine ja kaitse

 

Ergonoomika, energiakasutus, tootmistehnika

 

 

Lisainfo: Eda Aitsen, eda.aitsenemu.ee, tel. 731 3890