Akadeemilise kultuuri kandjana edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Tasuline õpe

Õpingute alustamine ülikooli eesti õppekeelega õppekavadel täiskoormusega on tasuta, v.a. juhul kui üliõpilaskandidaat:

  1. on eelneva kahe aasta jooksul eksmatrikuleeritud, on õppinud eelmisel õppekohal vähemalt ühe semestri ja soovib sisse astuda samale õppekavale;
  1. on varem omandanud hariduse samal kõrgharidusastmel ja ei ole vähemalt poole õppekava nominaalkestuse jooksul õppekulusid hüvitanud. Samade kõrgharidusastmetena ei käsitleta rakenduskõrgharidusõpet ja bakalaureuseõpet, s.o bakalaureuseõppe lõpetanu võib asuda tasuta õppima rakenduskõrgharidusõppes ja vastupidi. Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava lõpetanud ei saa tasuta asuda õppima magistriõppesse, aga saavad asuda tasuta õppima bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppesse.

Osakoormusega õppimine ja õppimine inglise õppekeelega õppekaval on tasuline.

Loe täpsemalt Eesti Maaülikooli nõukogu määrusest Õppekulude hüvitamise tingimused ja kord tasemeõppes

Õppekulude hüvitamise tasumäärad 2016/2017. õppeaastaks