Akadeemilise kultuuri kandjana edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Magistriõpe

STATSIONAARNE ÕPE

METSANDUS- JA MAAEHITUSINSTITUUT    
     Geodeesia Vaata õppekava  
     Loodusvarade kasutamine ja kaitse Vaata õppekava  
     Maakorraldus ja kinnisvara planeerimine Vaata õppekava  
     Metsamajandus* Vaata õppekava  
     Metsatööstus* Vaata õppekava  
     
PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT    
     Aiandus Vaata õppekava  
     Maastikuarhitektuur Vaata õppekava  
     Maastikukaitse ja -hooldus Vaata õppekava  
     Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine * Vaata õppekava  
     Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia Vaata õppekava  
     
TEHNIKAINSTITUUT    
     Energiakasutus Vaata õppekava  
     Ergonoomika Vaata õppekava  
     Tootmistehnika* Vaata õppekava  
     
VETERINAARMEDITSIINI JA LOOMAKASVATUSE INSTITUUT    
     Liha- ja piimatehnoloogia * Vaata õppekava  
     Loomakasvatus Vaata õppekava  
     

 

KAUGÕPE

MAJANDUS- JA SOTSIAALINSTITUUT    
     Majandusarvestus ja finantsjuhtimine Vaata õppekava  
     Ökonoomika ja ettevõtlus Vaata õppekava  
     
PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT    
      Aiandus Vaata õppekava  
      Linna- ja tööstusmaastike korraldus Vaata õppekava  
      Loodusturism Vaata õppekava  
     
TEHNIKAINSTITUUT    
      Tootmistehnika Vaata õppekava  

 

         * Nutika spetsialiseerumise erialad, vt lähemalt siit.