Edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Doktoriõpe

AVALDUSTE VASTUVÕTT

1. aprill – 1. juuli väljaspool Eestit magistrikraadi omandanud üliõpilaskandidaatidelt elektroonselt aadressil www.estonia.dreamapply.com

21. juuni – 15. august Eestis magistrikraadi omandanud üliõpilaskandidaatidelt elektroonselt aadressil www.sais.ee

Kandideerimisel on nõutavad järgmised dokumendid (kõik nõutud dokumendid saab üles laadida SAISi):

1.    avaldus;
2.    doktoritöö kavand 1–2 leheküljel, millel on soovitavalt juhendaja nõusolek doktoritöö juhendamiseks;
3.    akadeemiline elulugu (CV);
4.    isikut tõendav dokument, kui avaldus esitatakse paberkandjal;
5.    vajadusel nime muutmist tõendav dokument;
6.    eelmise õppeastme diplom ja akadeemiline õiend;
7.    Euroopa Liidus magistrikraadi omandanud üliõpilaskandidaadil kõrghariduse eelmiste õppeastmete diplomid ja akadeemilised õiendid;
8.    väljaspool Euroopa Liitu magistrikraadi omandanud (v.a Eestis keskhariduse omandanud) üliõpilaskandidaadil keskharidust tõendav lõputunnistus ja kõrghariduse eelmiste õppeastmete diplomid ja akadeemilised õiendid;
9.    välismaal eelmise(d) õppeastmed lõpetanud üliõpilaskandidaadil tõend õppekava õppekeele oskustaseme miinimumnõuetele vastavuse kohta (eesti või inglise keel vähemalt B2 (CEF 2000) tasemel, TOEFL iBT 61 punkti, IELTS  (academic) > 5,0). Ülikool aktsepteerib järgmiste institutsioonide poolt väljastatavaid keeleoskustaset tõendavaid dokumente: Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, SA Innove, Briti nõukogu, TOEFL. Dokument ei tohi olla vanem kui kaks aastat. Teiste institutsioonide poolt väljastatud keeleoskust tõendavate dokumentide puhul otsustab vastuvõtukomisjon keeleoskustaseme sobivuse üle. Välismaal inglise keeles kõrghariduse omandanud üliõpilaskandidaadi inglise keele oskus loetakse ilma keeleoskust tõendava dokumendita piisavaks vastavas riigis tunnustatud haridust tõendava dokumendiga, millele on märgitud õppetöö läbiviimise keel.

Paberkandjal avaldust ja dokumente saab esitada vastuvõtu ajakavas sätestatud perioodil ülikoolis kohapeal tööpäeviti kell 9.00 – 15.00.

Kandideerida saab juhendajate konkursil välja valitud teemadele.

Vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse 25. augustil SAISis.

 

Doktoriõppe vastuvõtuinfo:
Doktoriõppe peaspetsialist Lilian Ariva-Tiirmaa
Tel: 731 3071
E-post: lilian.ariva-tiirmaaemu.ee