Mitte see, mida sa mõnikord teed, vaid see, mida sa päevast päeva teed, on määrav. (J.Craig)

Vastuvõtutingimused 2016. aastal

Õppekava nimetus

Vastuvõtutingimused *

Maks. punktid

Aiandus,

Kalandus ja vesiviljelus,

Keskkonnakaitse,

Loodusturism,

Loodusvarade kasutamine ja kaitse,

Loomakasvatus,

Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine,

Metsandus,

Puidutöötlemise tehnoloogia (õppetööga Tartus ja Võrumaal),

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine,

Toiduainete tehnoloogia,

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia

eesti keel/ eesti keel teise keelena (10 punkti)

kitsas matemaatika** (10 punkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 punkti)

30 punkti

Biotehnilised süsteemid,

Geodeesia, maakorraldus ja kinnisvara planeerimine,

Maaehitus,

Tehnika ja tehnoloogia,

Tehnotroonika,

Vesiehitus ja veekaitse

eesti keel/ eesti keel teise keelena (10 punkti)

lai matemaatika*** või vastuvõtukatse (10 punkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 punkti)

30 punkti

Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus

eesti keel/ eesti keel teise keelena (10 punkti)

kitsas matemaatika (10 punkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 punkti)

vastuvõtukatse (10 punkti)

40 punkti

Veterinaarmeditsiin

eesti keel/ eesti keel teise keelena (10 punkti)

kitsas matemaatika (10 punkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 punkti)

vastuvõtukatse (20 punkti)

50 punkti

* Enne 2014. aastat riigieksamid sooritanutel arvestatakse kitsa matemaatika riigieksami nõude täitmiseks kandidaadi ühe parema tulemusega riigieksami tulemus. Laia matemaatika eksami nõude täitmiseks arvestatakse kandidaadi enne 2014. a. sooritatud matemaatika riigieksami tulemus. Eesti keele eksami nõude täitmiseks arvestatakse kirjandi tulemus. Eesti keele teise keelena riigieksami nõude täitmiseks arvestatakse eesti keele tasemeeksami tulemust.

** Laia matemaatika riigieksami sooritanutel teisendatakse kitsa matemaatika riigieksami nõudega konkursi raames laia matemaatikaeksami tulemus. Selleks lisatakse laia matemaatika riigieksami tulemusele juurde 16 punkti (riigieksami 100-punktiskaalal, maksimum tulemus jääb 100 punkti).

*** Kui konkursitingimustes on nõutud laia matemaatika riigieksami tulemus, siis on minimaalne kandideerimiseks vajalik punktisumma laia matemaatika riigieksamil 20. Kui üliõpilaskandidaadi tulemus laia matemaatika riigieksamil on väiksem kui 20 punkti, tuleb sooritada vastuvõtukatse. Vastuvõtukatse minimaalne kandideerimiseks vajalik punktisumma on 20. Konkursipunktide parandamise eesmärgil võib vastuvõtukatse sooritada kandidaat, kes on saavutanud laia matemaatika riigieksamil 20 ja rohkem punkti, kui ta kandideerib õppekavale, mille vastuvõtutingimustes on nõutud laia matemaatika riigieksam. Arvestatakse paremat tulemust.

Puuduvad riigieksamid asendatakse keskharidust tõendava dokumendi ühekordse keskmise hindega, v.a laia matemaatika riigieksam. Kui õppekavale kandideerimiseks on nõutav laia matemaatika riigieksami tulemus ja üliõpilaskandidaadil see puudub, sooritab üliõpilaskandidaat vastuvõtukatse.