Mitte see, mida sa mõnikord teed, vaid see, mida sa päevast päeva teed, on määrav. (J.Craig)

Sisseastumine

 

VASTUVÕTT 2016

Ülikooli astujalt eeldame võõrkeeleoskust vähemalt B1 tasemel. Maaülikool ei arvesta konkursitingimustes võõrkeele riigieksami tulemustega, kuid hea võõrkeeleoskus on vajalik kaasaegse erialakirjandusega töötamiseks. Vajadusel on õpingute jooksul võimalik värskendada võõrkeelealaseid teadmisi keelekeskuse pakutavatel ainekursustel.

Õppekavade kirjeldused leiad siit.

 

AVALDUSE ESITAMINE

Üliõpilaskandidaat saab esitada kuni kaks avaldust. Avaldus tuleb esitada Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS) vahendusel. SAISis avaldust esitades tulevad kandideerimiseks vajalikud andmed (info omandatud keskhariduse kohta, riigieksamite tulemused ja keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne) riiklikest registritest.

Kui SAISis avaldust esitades on kõik nõutavad andmed olemas, ei pea ülikooli tulema dokumente esitama paberkandjal. Kui riiklikes registrites puudub kandideerimiseks vajalik info, tuleks avalduse esitamiseks tulla kohapeale. Dokumente paberkandjal võtame vastu vastuvõtu ajakavas näidatud perioodil tööpäeviti kell 9.00 – 15.00 Eesti Maaülikooli peahoones aadressil Kreutzwaldi 1a, Tartu.

Avalduste vastuvõtt statsionaarsesse õppesse ja kaugõppesse toimub samadel kuupäevadel.

Kui Sinu valitud konkursil on vastuvõtukatse, saad katsele registreeruda juba avaldust esitades. Valik on siduv, st Sa pead eksamile tulema enda valitud päeval. Loe lähemalt lehelt vastuvõtukatsed.

 

OLULISED KUUPÄEVAD

Vaata vastuvõtu ajakava.

 

ÕPPIMATULEMISE KINNITAMINE

Teate maaülikooli vastu võtmise kohta saadame SAISi vahendusel. Ära unusta teatamast, et tuled meile õppima! Vastu võetuks osutunud üliõpilaskandidaat kinnitab oma õppima tulekut SAISis 2 päeva jooksul alates enda vastu võetuks määramisest SAISis.

Kinnituse tegemata jätmise loeme õppekohast loobumiseks ja kutsume vabanenud õppekohale paremusjärjestuses järgmise üliõpilaskandidaadi.

Vastuvõtu nimekirjade alusel vabade õppekohtade täitmise viimane kuupäev on 19. august. Õppima tulekut kinnitanud üliõpilaskandidaadid immatrikuleeritakse üliõpilaseks alates 1. september 2016.

NB! Iga järgmine „Jah“ õppima tulemisele kustutab eelmise, st kehtima jääb viimasena kinnitatud õppimatulek!

 

Bakalaureuse-, loomaarsti-, ehitusinseneri- ja rakenduskõrgharidusõppe vastuvõtuinfo:

Tel: 731 3890

Peaspetsialist Eda Aitsen

E-mail: eda.aitsenemu.ee

Faks: 731 3037

E-mail: vastuvemu.ee