Oleme kõrgelt hinnatud õppeasutus ja teaduskeskus loodusvarade säästliku kasutamise ja maamajanduse valdkonnas.

Punktisumma kujunemine

Maaülikool kasutab konkursipunktide arvutamiseks 10-punktisüsteemi, v.a veterinaarmeditsiini vastuvõtukatse puhul, kus antakse tulemused 20-punktisel skaalal. Riigieksamite 100-punktisüsteemis tulemused arvestame konkursipunktide saamiseks 10-punktisüsteemi, korrutades riigieksami tulemuse 0,1-ga. Keskharidust tõendava dokumendi keskmise hinde viimisel 10-pallisele skaalale korrutame keskmise hinde 2-ga.

Vastuvõtutingimusi arvestamata vastu võetavatele üliõpilaskandidaatidele arvestatakse vastava õppekava konkursi paremusjärjestuses maksimaalne punktisumma. Vaata ka nõudeid! (Vastuvõtt väljaspool konkurssi)

LISAPUNKTID 2016. aastal

Eelneva haridustaseme kuld- või hõbemedaliga lõpetanutele arvestatakse konkursipunktides viis lisapunkti, kui nad kandideerivad järgmistele õppekavadele: geodeesia, maakorraldus ja kinnisvara planeerimine, maaehitus, tehnika ja tehnoloogia, tehnotroonika, vesiehitus ja veekaitse, veterinaarmeditsiin. Info medaliga lõpetamise kohta tuleb SAISi riiklikust registrist ja lisapunktide saamiseks ei pea kandidaat midagi lisaks tegema.

Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli lõpetanutele arvestatakse kolm lisapunkti, kui nad kandideerivad ülikooli eesti õppekeelega õppekavale, v.a maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine, veterinaarmeditsiin. Lisapunktide taotlemiseks tuleb SAISis teha avaldusele vastav märge.

Eesti Maaülikooli matemaatika täienduskursuse lõpetanud kandidaatidele üks lisapunkt, kui nad kandideerivad laia matemaatika riigieksami nõudega konkursil ja on täitnud muud vastuvõtutingimused.

Eesti Maaülikooli spordiklubi ettepanekul arvestatakse üks lisapunkt kuni kahele silmapaistvate sportlike saavutustega kandidaadile. Lisapunkti taotlemiseks tuleb SAISis teha avaldusele vastav märge ja esitada vormikohane taotlus.