Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb.

Bakalaureuse-, ehitusinseneri-, loomaarsti- ja rakenduskõrgharidusõpe

 

Aiandus (bakalaureuseõpe)

 
Biotehnilised süsteemid (rakenduskõrgharidusõpe)  

Geodeesia, maakorraldus ja kinnisvara planeerimine (bakalaureuseõpe)
(spetsialiseerumine geodeesia või maakorralduse ja kinnisvara planeerimise erialale)

 

Kalandus ja vesiviljelus (bakalaureuseõpe) UUS ÕPPEKAVA!

 

Keskkonnakaitse (bakalaureuseõpe)

 

Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus (bakalaureuseõpe)

 

Loodusturism (bakalaureuseõpe)

 

Loodusvarade kasutamine ja kaitse (bakalaureuseõpe)

 

Loomakasvatus (bakalaureuseõpe) *

 

Maaehitus (ehitusinseneriõpe)

 

Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine (bakalaureuseõpe)
(statsionaarne õpe ja kaugõpe)

 

Metsandus (bakalaureuseõpe)
(spetsialiseerumine metsamajanduse või metsatööstuse erialale)

 

Puidutöötlemise tehnoloogia (rakenduskõrgharidusõpe)
NB! Õppetöö toimub Tartus ja Võrumaal
 

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (bakalaureuseõpe)

 

Tehnika ja tehnoloogia (bakalaureuseõpe) 
(statsionaarses õppes spetsialiseerumine ergonoomika, energiakasutuse või tootmistehnika erialale, kaugõppes spetsialiseerumine energiakasutuse või tootmistehnika erialale)

 

Tehnotroonika (rakenduskõrgharidusõpe) *
(spetsialiseerumine elektroonika või mehaanika erialale)    

 

Toiduainete tehnoloogia (bakalaureuseõpe) *

 

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia (bakalaureuseõpe)
(spetsialiseerumine maismaa või vee ökosüsteemide rakendusbioloogia erialale)

 

Vesiehitus ja veekaitse (ehitusinseneriõpe)

 

Veterinaarmeditsiin (loomaarstiõpe)

 

 

* Nutika spetsialiseerumise erialad, vt lähemalt siit.