Avaldus SAIS-is

Dokumentide vastuvõtuperioodil on Sul võimalus esitada avaldus interneti teel aadressil www.sais.ee ise, ülikooli kohapeale tulemata.

SAIS-i sisenemiseks kasuta internetipanka (vajalik koodikaart) või ID kaarti (kui on ID-kaardi lugeja ja tead oma PIN1 koodi).

 


Bakalaureuse-, loomaarsti-, ehitusinseneri- ja rakenduskõrgharidusõpe

Eesti Maaülikooli saab avaldusi esitada nii SAIS-i kaudu kui ka maaülikoolis kohapeal alates 21. juunist 2016. Nii statsionaarsetele õppekohtadele kui ka kaugõppe õppekohtadele lõpeb avalduste vastuvõtt SAIS-is 7. juulil kell 23:59.

Vali ülikool ja täida vajalikud lahtrid andmetega. Sinu lõputunnistuse hinded ja riigieksamitulemused tulevad automaatselt avalduse juurde, kui oled lõpetanud keskkooli või gümnaasiumi 2004.a. või hiljem.

Eesti Maaülikoolis võid ühel õppeastmel esitada avalduse kahele õppekohale.

Kontrolli, kas Su andmed said kõik õigesti sisestatud ja kinnita oma avaldus.

Kui Sinu hinded riiklikes registrites puuduvad (oled lõpetanud enne 2004.a. või oled omandanud kutsekeskhariduse), siis avalduse saad esitada ikkagi SAIS-iga. Puuduvad dokumendid pead esitama maaülikooli vastuvõttu isiklikult: kas tuled kohale, saadad postiga või skaneeritult e-mailiga. Vastuvõtutöötaja saab need siis sisestada SAIS-i.

Kui oled saanud teate ülikooli vastuvõtmise kohta, siis Sa pead kindlasti kinnitama oma õppimissoovi Eesti Maaülikoolis 2 päeva jooksul pärast teate saamist. Kui Sa seda ei tee, siis märgib SAIS Sind maaülikoolis õppida soovijate nimekirjast loobunuks. Kui kandideerid mitmesse ülikooli, siis tuleb hoolega jälgida iga ülikooli vastavaid kuupäevi!

Jälgi jooksvalt ka maaülikooli vastuvõtuinfot siin www.emu.ee/sisseastujale/ 

Küsimuste korral helista 731 3890 või kirjuta vastuvemu.ee.

 


Magistriõpe

Eesti Maaülikooli saab avaldusi esitada nii SAIS-i kaudu kui ka maaülikoolis kohapeal alates 21. juunist 2016. Nii statsionaarsetele õppekohtadele kui ka kaugõppe õppekohtadele lõpeb avalduste vastuvõtt SAIS-is 7. juulil kell 23:59.

Avalduse magistriõppesse astumiseks saab täita internetiaadressil www.sais.ee. Kuna bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe lõpetajate õppetulemused ei ole riiklikes registrites kirjas, siis magistriõppesse astuja avaldusele saab need lisada vastuvõtutöötaja.

Eesti Maaülikooli lõpetajate avaldusele lisab vastuvõtutöötaja õppetulemused (eelmise õppeastme kaalutud keskmise hinde ja lõputöö/-eksami hinde) Eesti Maaülikooli õppeinfosüsteemi alusel. Teiste kõrgkoolide lõpetajatel palume esitada SAIS-is eelmise õppeastme diplomi ja akadeemiline õiendi koopiad skaneeritult.

Kui oled saanud teate ülikooli vastuvõtmise kohta, siis Sa pead kindlasti kinnitama oma õppimissoovi Eesti Maaülikoolis 2 päeva jooksul pärast teate saamist. Kui Sa seda ei tee, siis märgib SAIS Sind maaülikoolis õppida soovijate nimekirjast loobunuks. Kui kandideerid mitmesse ülikooli, siis tuleb hoolega jälgida iga ülikooli vastavaid kuupäevi.

Lisainfo: tel. 731 3890, vastuvemu.ee

 

 

Doktoriõpe

Avalduse doktoriõppesse astumiseks saab täita interneti aadressil www.sais.ee.

Kui SAISis avaldust tehes eelneva lõpetatud õppetaseme andmed ei kajastu või kandidaat ei ole lõpetanud EMÜ, palume esitada diplomi  ja akadeemilise õiendi kas maaülikooli vastuvõtulauda või doktoriõppe peaspetsialistile. Sel juhul esitatakse avaldus ikkagi SAISis ja laetakse SAISi teised nõutavad dokumendid: CV, juhendaja nõusolek ja doktoritöö kavand.

Kui oled saanud teate ülikooli vastuvõtmise kohta, siis Sa pead kindlasti kinnitama oma õppimissoovi Eesti Maaülikoolis 2 päeva jooksul pärast teate saamist. Kui Sa seda ei tee, siis märgib SAIS Sind maaülikoolis õppida soovijate nimekirjast loobunuks. Kui kandideerid mitmesse ülikooli, siis tuleb hoolega jälgida iga ülikooli vastavaid kuupäevi.

Lisainfo: tel 7313071, lilian.ariva-tiirmaaemu.ee