Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb.

Ajakava

2016. a ÜLIÕPILASTE VASTUVÕTU AJAKAVA

 

LAHTISTE USTE PÄEV

23. märts 2016

RAKENDUSKÕRGHARIDUS- JA BAKALAUREUSEÕPPE NING BAKALAUREUSE- JA MAGISTRIÕPPE INTEGREERITUD ÕPPEKAVAD  (loomaarsti- ja ehitusinseneriõpe) (statsionaarne ja kaugõpe)

Avalduste  vastuvõtt

21. juuni – 7. juuli 2016
elektroonselt aadressil www.sais.ee;

ülikoolis kohapeal tööpäeviti kell 9:00-15.00

Vastuvõtukatsete toimumine

4.-12. juuli 2016

Vastuvõetute nimekirjade avalikustamine

15. juuli 2016

Vabade õppekohtade täitmine pingerea alusel kuni

19. august 2016 (k.a)

Veterinaarmeditsiini inglise õppekeelega õppekava

Avalduste vastuvõtt  väljaspool Euroopa Liitu (v.a Gruusia ja Türgi) keskhariduse omandanud üliõpilaskandidaatidelt

1. veebruar – 1. mai 2016 elektroonselt aadressil
www.estonia.dreamapply.com

Avalduste vastuvõtt  Euroopa Liidu riikides, Gruusias ja Türgis keskhariduse omandanud üliõpilaskandidaatidelt

1. veebruar – 31. mai 2016 elektroonselt aadressil
www.estonia.dreamapply.com

Vastuvõetute nimekirja avalikustamine

30. juuni 2016

Lisadokumentide esitamise tähtaeg

15. juuli 2016
Eelneva kokkuleppe alusel vastuvõtukomisjoniga võetakse erandjuhtumitel (nt International Baccalaureate) lisadokumente vastu kuni 31. augustini 2016

MAGISTRIÕPE (statsionaarne ja kaugõpe)

Varasemate õpingute vastavuse hindamise (VÕTA) taotluste esitamine magistriõppesse astumisel vastuvõtutingimuste täitmiseks

1. mai – 31. mai 2016

Avalduste vastuvõtt

21. juuni – 7. juuli 2016
elektroonselt aadressil www.sais.ee;

ülikoolis kohapeal tööpäeviti kell 9:00-15.00

Vastuvõtukatsete toimumine

4.-12. juuli 2016

Vastuvõetute nimekirjade avalikustamine

15. juuli 2016

Maastikuarhitektuuri inglise õppekeelega magistriõppekava

Avalduste ja portfoolio vastuvõtt väljaspool Euroopa Liitu (v.a Gruusias ja Türgis) kõrghariduse omandanud üliõpilaskandidaatidelt

1. veebruar – 1. mai 2016 elektroonselt aadressil
www.estonia.dreamapply.com

Avalduste ja portfoolio vastuvõtt  väljaspool Eestit Euroopa Liidu riikides kõrghariduse omandanud üliõpilaskandidaatidelt

1. veebruar – 31. mai 2016 elektroonselt aadressil
www.estonia.dreamapply.com

Vastuvõtukatse toimumine

Individuaalse kokkuleppe alusel
1. mai – 20. juuni 2016

Väljaspool Euroopa Liitu (v.a Gruusias ja Türgis) kõrghariduse omandanud vastuvõetute nimekirja avalikustamine

1. juuni 2016

Euroopa Liidu riikides, Gruusias ja Türgis kõrghariduse omandanud vastuvõetute nimekirja avalikustamine

30. juuni 2016

Lisadokumentide esitamise tähtaeg

15. juuli 2016
Eelneva kokkuleppe alusel vastuvõtukomisjoniga võetakse erandjuhtumitel lisadokumente vastu kuni 31. augustini 2016

DOKTORIÕPE

Avalduste vastuvõtt  väljaspool Eestit magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni omandanud üliõpilaskandidaatidelt

1. aprill – 1. juuli 2016 elektroonselt aadressil www.estonia.dreamapply.com

Avalduste vastuvõtt

21. juuni – 15. august 2016

elektroonselt aadressil www.sais.ee;

ülikoolis kohapeal tööpäeviti kell 9:00-15.00

Vastuvõetute nimekirjade avalikustamine

25. august 2016