Mitte see, mida sa mõnikord teed, vaid see, mida sa päevast päeva teed, on määrav. (J.Craig)

VÕTA nõustajad instituutides


Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Nõustajad õppekavade lõikes:
Maire Vatsar (maire.vatsaremu.ee): loodusturism (bak ja mag), vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia (bak ja mag),  keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus, , maastikuarhitektuur
Lagle Lõhmus (lagle.lohmusemu.ee): aiandus (bak ja mag), põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (bak ja mag), põllumajandusettevõtte majandamine (bak) keskkonnakaitse (bak) , linna- ja tööstusmaastike korraldus (bak ja mag), maastikukaitse ja –hooldus (mag).

PK-s on kaks VÕTA komisjoni:
VÕTA komisjon (põllumajandus):
Endla Reintam (esimees), Enn Lauringson, Kadri Karp, Katrin Jõgar.
(õppekavad: aiandus (bak ja mag), põllu- ja aiasaaduste tootmine, põllumajandusettevõtte majandamine, põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (bak ja mag), Taimesaaduste tootmistehnoloogiad ja tootearendus).

VÕTA komisjon (keskkond):
Kadri Kask (esimees), Ingmar Ott, Sirje Vilbaste, Endla Reintam, Kadri Maikov.
(õppekavad: loodusturism (bak ja mag), vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia (bak ja mag), keskkonnakaitse, keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus, linna- ja tööstusmaastike korraldus (bak ja mag), maastikuarhitektuur, maastikukaitse ja -hooldus).


Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Piret Aus (piret.ausemu.ee)    
VÕTA komisjon:
Einar Orgmets (esimees), Väino Poikalainen, Arvo Viltrop.
 

Metsandus- ja maaehitusinstituut
Ina Järve (ina.jarveemu.ee) - õppekavad: geodeesia, geomaatika, kinnisvara planeerimine, maaehitus, maakorraldus, veemajandus.
Anneli Veemees (anneli.veemeesemu.ee)   - õppekavad: loodusvarade kasutamine ja kaitse (bak ja mag), metsandus, metsamajandus, metsatööstus, taastuvenergia ressursid.
VÕTA komisjon:
Vaike Reisner (esimees), Jaan Miljan, Andres Kiviste, Harli Jürgenson.
 

Tehnikainstituut ja tehnikakolledž
Heli Mäesepp (heli.maeseppemu.ee)
VÕTA komisjon:
Arvo Leola (esimees), Toivo Leola,  Toomas Laatsit, Olga Panova, Aarne Küüt.
 

Majandus- ja sotsiaalinstituut
bakalaureuseõpe:
Kai Mitri (kai.mitriemu.ee)
Ülle Kulp (ylle.kulpemu.ee)
magistriõpe:
Moona Arrak (moona.arrakemu.ee)
VÕTA komisjon:
Jaana Orin (esimees), Jüri Krusealle, Ülle Roosmaa, Maire Nurmet, Reet Põldaru.
 

Doktoriõpe
VÕTA nõustajad:
Heli Mäesepp (tehnikainstituut);
Vaike Reisner (metsandus- ja maaehitusinstituut);
Piret Aus (veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut);
Lagle Lõhmus (põllumajandus- ja keskkonnainstituut);
Lilian Ariva-Tiirmaa (Doktorikool).

VÕTA komisjonid
Keskkonnateadus ja rakendusbioloogia
Kadri Kask (esimees), Ingmar Ott, Sirje Vilbaste, Endla Reintam, Kadri Maikov.   
Metsandus
Vaike Reisner (esimees), Jaan Miljan, Andres Kiviste, Harli Jürgenson.   
Põllumajandus
Endla Reintam (esimees), Enn Lauringson, Kadri Karp, Katrin Jõgar.   
Tehnikateadus     
Arvo Leola (esimees), Toivo Leola, Olga Panova, Aarne Küüt.
Veterinaarmeditsiin ja toiduteadus
Einar Orgmets (esimees), Arvo Viltrop, Piret Aus.