Edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

VÕTA küsitlus

VÕTA tagasisideküsitlus

VÕTA tagasisideküsitlus 2010 (koostanud: Lilian Ariva, Tanel Kaart) .pdf-failina

VÕTA tagasisideküsitlus 2011 (koostanud: Lilian Ariva, Tanel Kaart) .pdf-failina

VÕTA tagasisideküsitlus 2012 (koostanud: Lilian Ariva, Tanel Kaart) .pdf-failina

VÕTA tagasisideküsitlus 2013 (koostanud: Lilian Ariva-Tiirmaa, Tanel Kaart) .pdf-failina

 

Tagasisideküsituse läbiviimist on kõigil kolmel aastal toetanud programm PRIMUS.