Me ei õpi mitte selleks, et oma tarkust näidata, vaid selleks, et seda kasutada.

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Tuutorid keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse õppekaval:

Laura Toodu – ise õpin keskkonnaplaneerimist ja maastikukujundust. Kontaktid: laura.toodustudent.emu.ee; FB: Laura Toodu

 

Tuutorid keskkonnakaitse õppekaval:

Kristi Loit, ise õpin keskkonnakaitset. Kontaktid: kristi.loitstudent.emu.ee; GSM: (+372) 5858 5458; FB: Kristi Loit

 

Tuutor aianduse õppekaval:

Elen Horeva, ise õpin aiandust. Kontaktid: elen.horevastudent.emu.ee; GSM: (+372) 5306 2832

 

Tuutorid põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekaval:

Anu Riisalu, ise õpin põllu- ja aiasaaduste tootmist. Kontaktid: anu.riisalustudent.emu.ee; GSM: (+372) 505 9135.

 

Tuutorid vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia õppekaval:

Sander Suleva, ise õpin vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogiat. Kontaktid: sander.sulevastudent.emu.ee; FB: Sander Suleva

 

Tuutorid loodusturismi õppekaval:

Kristiina Jõks, ise õpin loodusturismi. Kontaktid: kristiina.joksstudent.emu.ee; FB: Kristiina Jõks

Kristo Kesler, ise õpin loodusturismi. Kontaktid: kristo.keslerstudent.emu.ee; GSM: (+372) 5349 1191; FB: Kristo Kesler