Metsandus- ja maaehitusinstituut

 

Tuutor geodeesia, maakorralduse ja kinnisvara planeerimise õppekaval: 

Toomas Tarmu, ise õpin metsandust. Kontaktid: toomas.tarmustudent.emu.ee; GSM: (+372) 5628 6840; FB: Toomas Tarmu

 

Tuutorid loodusvarade kasutamise ja kaitse õppekaval:

Enelin Räni, ise õpin loodusvarade kasutamist ja kaitset. Kontaktid: enelin.ranistudent.emu.ee; GSM: (+372) 5347 9689

 

Tuutorid metsanduse õppekaval:

Eero Raja, ise õpin metsandust. Kontaktid: eero.rajastudent.emu.ee; GSM: (+372) 5348 0607; FB: Eero Raja

Toomas Tarmu, ise õpin metsandust. Kontaktid: toomas.tarmustudent.emu.ee; GSM: (+372) 5628 6840; FB: Toomas Tarmu

 

Maaehituse, vesiehituse ja veekaitse ning puidutöötlemise tehnoloogia õppekavadel ei ole kahjuks oma tuutorit. Üliõpilased võivad vajadusel pöörduda iga tuutori poole ja üldistes maaülikoolis õppimist puudutavates küsimustes saab kindlasti abi. Oma murega saab pöörduda ka üliõpilasesinduse või instituudi õppekorralduse spetsialisti poole.