Me ei õpi mitte selleks, et oma tarkust näidata, vaid selleks, et seda kasutada.

Programm „Kõrghariduse katkestanute haridustee jätkamine - TULE“
Tule Uuesti, Lõpeta Edukalt!

 

 

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav programm pakkus kõrgharidustasemel õpingud katkestanud inimestele võimalust oma õpingud lõpule viia. Programmist toetati kõrghariduse esimese ja teise astme katkestanuid.

TULE programmi raames võeti Eesti Maaülikooli üle 100 õppija.

Viimased TULE programmi kaudu astujad lõpetavad 2015. aastal.Lisainfo programmi kohta: http://www.hm.ee/et/eesmargid-tegevused/rahastamine/toukefondid

Täpsem info ja kontakt:

Anneli Lorenz
tel 731 3011