Edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Riiklikud stipendiumid

TULEMUSSTIPENDIUMi makstakse alates 2013/14. õa-st sisseastunud üliõpilastele, kes on täies mahus täitnud õppekava ning on saavutanud suurepäraseid õpitulemusi. Tulemusstipendiumi info leiad siit. 

 

ERIALASTIPENDIUMi  makstakse prioriteetsetes valdkondades täiskoormusega õppivatele üliõpilastele.

2015/2016. õppeaastal makstakse erialastipendiumi:

  • kuni 50 protsendile Metsamajanduse, Metsatööstuse või Tootmistehnika magistriõppe õppekavale  immatrikuleeritud üliõpilastele;
  • kuni 30 protsendile Liha- ja piimatehnoloogia või Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamise magistriõppe õppekavale, bakalaureuseõppe õppekavale Loomakasvatus ja kalakasvatus,  bakalaureuseõppe õppekavale Toiduainete tehnoloogia ning rakenduskõrgharidusõppe õppekavale Tehnotroonika immatrikuleeritud üliõpilastele.

Erialastipendiumi info leiad siit.

 

ERIVAJADUSTEGA ÜLIÕPILASTE STIPENDIUMiga toetatakse erivajadusega üliõpilasi, kellele on määratud puude raskusaste anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotuse või kõrvalekalde tõttu.

Taotlemise info leiad siit.
 
 

ASENDUSKODUTEENUSEL JA PEREKONNAS HOOLDAMISEL VIIBINUD ÜLIÕPILASTE KÕRGHARIDUSE OMANDAMIST TOETAVA STIPENDIUMiga toetatakse asenduskodus elavaid  või elanud või perekonnas hooldamisel viibinud alates 2013/2014 õa.st immatrikuleeritud üliõpilasi.

Taotlemise info leiad siit.

 

Üliõpilaste riiklikud stipendiumid 2015/2016. õppeaastal.

Stipendiumite liigid

Kes võivad taotleda

Taotluse esitamise aeg

Taotluse esitamine

Määramise/mittemääramise otsuse tegemise tähtaeg

Erialastipendium (160 eurot kuus)

Kõik vastaval õppekaval* täiskoormusega õppivad üliõpilased.   

Taotluse saab esitada kaks korda õppeaastas viieks õppekuuks.

Taotluste vastuvõtt toimub  

1. – 30.09.2015

1. – 29.02.2016

ÕISi kaudu

10. 10.2015

 

10.03.2016

Erialastipendiumi võivad taotleda järgmiste õppekavade* üliõpilased:

1. Liha- ja piimatehnoloogia (mag), 2. Metsamajandus (mag),

3. Metsatööstus (mag), 4. Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (mag), 5. Tootmistehnika (mag), 6. Loomakasvatus ja kalakasvatus (bak),

7. Toiduainete tehnoloogia (bak), 8. Tehnotroonika (rak).

 

Tulemusstipendium (100 eurot kuus)

 

NB! VÕTAt ei arvestata õppekava  täidetud mahu hulka.

 

Alates 2013/2014. õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilased (v.a doktorandid), kes õpivad täiskoormusega õppes.

Taotluse saab esitada kaks korda õppeaastas viieks õppekuuks.

Taotluste vastuvõtt toimub

1. – 30.09. 2015

1. – 29.02. 2016

ÕISi kaudu

10. 10.2015

 

10.03.2016

Erivajadustega üliõpilaste stipendium (puude raskusastmest sõltuvalt 60 – 510 eurot kuus)

Kõik täiskoormusega/ osakoormusega õppivad üliõpilased (sh doktorandid), kellele on määratud puude raskusaste ja kes on vastava tõendi esitanud ülikooli õppeosakonda, oposakemu.ee

Taotluse saab esitada üks kord õppeaastas. Taotluste vastuvõtt toimub

1. – 20.09.2015 (stipendiumi taotletakse terveks õppeaastaks) ja

1. – 20.02.2016  (stipendiumi taotletakse  kevadsemestriks).

http://taotlused.archimedes.ee

Ühe kuu jooksul taotlusvooru tähtajast arvates.