Akadeemilise kultuuri kandjana edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

ERASMUS

Erasmus+ programm

 

 

 Erasmus+ on uus Euroopa Liidu programm mis hõlmab endas kõrg-, kutse-, täiskasvanu- ja üldhariduse rahvusvahelise koostöö arendamist. Toetatavad tegevused:
- õpiränne (õppurid, õppejõud, personal);
- strateegiline koostöö (sh haridusasutuste ja ettevõtete vahel) ja
- poliitikareformide arendamine.

 

Erasmuse programmiga on liitunud kõik Euroopa Liidu riigid, lisaks Island, Norra, Liechtenstein, Türgi ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik. Nimetatud riikide kõrgkoolidel on võimalus taotleda programmis osalemise õigust. Eesti Maaülikool osaleb Erasmuse programmis alates Eesti liitumisest programmiga 1998. aastal. Eesti Maaülikool läbis edukalt Erasmuse kõrghariduse harta taotlusvooru ning osaleb ka Erasmus+ programmis.

Erasmuse programmi peamine eesmärk on üliõpilaste õpiränne, milles saab osaleda

Õpirände kestvus on  3-12 kuud, praktika puhul on minimaalne periood 2 kuud. Üliõpilane saab osaleda Erasmuse programmis iga õppeastme raames mitme erineva kestusega perioodi jooksul kokku kuni 12 kuud (lähtudes perioodi kestuse miinimumnõuetest).

Õppejõududele pakub Erasmus programm võimalust lühiajaliselt õpetada välisriigi partnerülikoolis. Mitteakadeemilised töötajad saavad programmi kaudu osaleda koolitustel välisriigi ülikoolis, ettevõttes või organisatsiooni juures. Õppejõudude/töötajate vahetuse kohta leiab infot siseveebis.

Erasmus koordinaatorid instituutides

Partnerkoolide nimekiri

Eesti Maaülikooli Erasmus kood: EE TARTU01

Kontakt:

välissuhete spetsialist Karoli Kõiv
välissuhete peaspetsialist Eda Tursk