Me ei õpi mitte selleks, et oma tarkust näidata, vaid selleks, et seda kasutada.

ERASMUS MUNDUS

Erasmus Mundus on mainekas Euroopa Liidu kõrgharidusalane koostöö- ja vahetusprogramm mis on suunatud Euroopa Liidu kõrghariduse mõju suurendamisele maailmas. Erasmus Munduse eesmärk on edendada Euroopa kõrgharidust, avardada ja parandada üliõpilaste konkurentsivõimet tööturul ning soodustada kultuuridevahelist mõistmist kolmandate riikidega tehtava koostöö kaudu; suurendada Euroopa kõrghariduse atraktiivsust ja nähtavust kogu maailmas; kohandada haridussüsteeme teadmistepõhise ühiskonna nõuetega; soodustada kogu Euroopa ülikoolide akadeemiliste kraadide struktuuride lähendamise protsessi, ja täiustada inimressursside arengut ning soodustada dialoogi ja mõistmist erinevate rahvaste ning kultuuride vahel.

Partnerlusprojektid pakuvad toetust koostööprojektide loomiseks Euroopa ja kolmandate riikide kõrgharidusasutuste vahel eesmärgiga arendada üliõpilaste, õppejõudude, teadlaste ja spetsialistide mobiilsust ning koostööd.

  • Välisriiki õppima minnes kaetakse üliõpilase reisikulud ning talle makstakse stipendiumi.
  • Projektidesse kandideerimine toimub üks kord aastas (talvel).
  • Kandideerimiseks tuleb esitada dokumendid, mis on kirjas programmi kodulehel.
  • Valida saab programmide vahel, mis on seotud õpingutega EMÜs.
  • Hiljem tagasi tulles on võimalik edukalt läbitud õpinguid koduülikoolis arvestada.

Eesti Maaülikool osaleb kahes Erasmus Munduse projektis: Infinity ja Effort

Lisainfo: Liis Massa, välissuhete spetsialist, õppeosakond