Edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Õppetoetused

VAJADUSPÕHINE ÕPPETOETUS  alates 2013/14. õa-st sisseastunud üliõpilastele.

Alates 2013/14. õa-st sisseastunud vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid toetab riik kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel. Täiendav info siin.

 

VAJADUSPÕHINE ERITOETUS

Vajaduspõhist eritoetust saavad taotleda üliõpilased, kelle vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on riigiportaalis tagasi lükatud põhjusel, et nende varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri, kuid on märkimisväärselt vähenenud just viimasel ajal.

Ka vajaduspõhise eritoetuse saamiseks peab üliõpilane täitma õppekava vähemalt 75% ulatuses.

Üliõpilasel ei ole õigust saada samaaegselt vajaduspõhist õppetoetust ja vajaduspõhist eritoetust.

Vajaduspõhise eritoetuse taotlemiseks peab esitama tõendi perekonna koosseisu kohta. Selle saab küsida kodukoha linna- või vallavalitsusest.
Elukohatõendit saab salvestada PDF kujul selle teenuse abil: https://www.eesti.ee/est/perekond_1/isikkodanik.

Taotlus tuleb esitada õppeosakonda (oposakemu.ee).

Taotlus vajaduspõhise eritoetuse saamiseks 

Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord Eesti Maaülikoolis 2015/2016. õppeaastal

 

ÕPPETOETUS enne 2013/2014 õa sisseastunud üliõpilastele.

Loe põhitoetusest, täiendavast toetusest ning majanduslikust toetusest lähemalt siit.

 
Küsimuste korral lisainformatsioon:
Anne Lüpsik
731 3032

 

Üliõpilaste õppetoetused 2015/2016. õppeaastal

Õppetoetuste liigid

Kes võivad taotleda

Taotluse esitamise aeg

Taotluse esitamine

Määramise/mittemääramise otsuse tegemise tähtaeg

Põhitoetus (55,93 eurot kuus)

Enne 2013/2014. õppeaastat immatrikuleeritud integreeritud õppe üliõpilased, kes õpivad  täiskoormusega õppes.

 

Toetust saab taotleda viieks kuuks kaks korda õppeaastas.

 

1. – 30.09.2015

 

1. – 29.02.2016

ÕISi kaudu

9. 10.2015

 

10.03.2016

Täiendav toetus (28,13 eurot kuus)

ÕISi kaudu

Majanduslik toetus (55,93 eurot kuus)

oposakemu.ee kaudu või paberkandjal õppeosakonda, lisaks märge ÕISi

 

14.10.2015

 

15.03.2016

Doktoranditoetus (422 eurot kuus)

Kõik doktorandid.

Taotlust esitada pole vaja. Doktoranditoetust makstakse 12 kuud õppeaastas.

9.10.2015

Vajaduspõhine õppetoetus (üliõpilase/pere sissetulekust sõltuvalt 75 või 135 või 220 eurot kuus)

Alates 2013/2014. õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilased (v.a. doktorandid), kes õpivad täiskoormusega õppes ja kui üliõpilase perekonnaliikmete kuu sissetulek on kuni 358 eurot.   

 

Taotluse saab esitada kaks korda õppeaastas kuni viieks õppekuuks.

Taotluste vastuvõtt algab  1.09 2015 ja 1.02.2016.

Taotluse saab esitada kogu semestri vältel.

www.eesti.ee kaudu

7 tööpäeva pärast taotluse esitamist

Vajaduspõhine eritoetus (135 eurot kuus)

Alates 2013/2014. õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilased (v.a doktorandid), kelle vajaduspõhise õppetoetuse taotlus jäeti rahuldamata.    

 

Taotluse saab esitada kaks korda õppeaastas kuni viieks õppekuuks.

Taotluste vastuvõtt algab  1.09 2015 ja 1.02.2016.

Taotluse saab  esitada kogu semestri vältel

 

oposakemu.ee kaudu või paberkandjal õppeosakonda

 

Taotluse esitamise kuule järgneva kuu 10. kuupäev