Me ei õpi mitte selleks, et oma tarkust näidata, vaid selleks, et seda kasutada.

Erialapraktika

Erialapraktika/menetluspraktika/tootmispraktika on praktikajuhendaja juhendamisel toimuv teoreetiliste teadmiste kinnistamine ettevõttes, loomakliinikus või teistes praktikaasutustes  töötamisel.

Praktika maht määratakse vastava õppekavaga. Erialapraktika/menetluspraktika/tootmispraktika 1 EAP on võrdsustatud üldjuhul 26 tunni töötamisega, kuid sõltuvalt töö iseloomust ja koormusest võib 1 EAPga võrdsustada kuni kaks praktikanädalat.   

Praktika toimub reeglina akadeemilises kalendris märgitud ajal; praktika konkreetse toimumise aja kinnitab instituudi õppedirektor korraldusega.

Üliõpilane valib praktikakoha reeglina instituudi/kolledži poolt valitud/ettenähtud ettevõtete hulgast. Kui praktikakoha  leidmine on üliõpilase ülesanne, toimub see tihedas koostöös instituudi poolt määratud ülikoolipoolse õppejõu-praktikajuhendajaga, kes otsustab, kas ettevõte, kuhu üliõpilane praktikale soovib minna, selleks sobib.

Praktikale minnes peab üliõpilasel kaasas olema instituudi poolt väljastatud praktikajuhend/ praktikapäevik.
Praktikandile määratakse ettevõttepoolne praktikajuhendaja, kes abistab/juhendab praktikanti praktikajuhendis kirjas olevate õpiväljundite saavutamiseks/praktika eesmärkide saavutamisel.

Üliõpilane esitab praktikaaruande ülikoolipoolsele juhendajale peale praktika lõppu.        

Praktikate korraldamise ja toimumise korra kehtestab instituut/kolledž.  

 

Peaspetsialist Eda Aitsen

E-mail: eda.aitsenemu.ee

Faks: 731 3037