Akadeemilise kultuuri kandjana edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Avalduste vormid

Kui üliõpilane soovib minna akadeemilisele puhkusele, katkestada või pikendada akadeemilist puhkust, vahetada õppekava või õppevormi, esitada eksmatrikuleerimise,  reimmatrikuleerimise või nimevahetuse avaldust, tuleb üliõpilase poolt allkirjastatud avaldus esitada oma instituudi õppekorralduse spetsialistile/õppedirektorile.

 

Avalduste vormid MS WORD'i .docx failidena.

Avaldus akadeemilisele puhkusele minekuks

Avaldus akadeemilise puhkuse lõpetamiseks

Avaldus nime muutmiseks

Avaldus õppekava või eriala vahetamiseks

Avaldus õppevormi vahetuseks

Avaldus õppeaja pikendamiseks

Avaldus eksmatrikuleerimiseks

Avaldus reimmatrikuleerimiseks

Eksterniks arvamise avaldus

Avaldus õppekulude hüvitamisest vabastamiseks

Avaldus doktoritöö kaitsmisele lubamiseks

 

Külalisüliõpilase ankeet välismaal õppima asujale